Adverteren

Adverteren in FMT Gezondheidszorg: vakblad, website en nieuwsbrief

In elke uitgave van het vakblad FMT Gezondheidszorg besteedt de redactie aandacht aan actuele ontwikkelingen op het gebied van facilities  (realisering, onderhoud, beheer en exploitatie van zorghuisvesting en verwante facilitaire voorzieningen), management en technologie (medisch en gebouwgebonden technologie, ICT). De redactie bestaat uit ervaren redacteuren, wetenschappers en professionals werkzaam op diverse terreinen in de zorg. Onderwerpen worden veelal in samenwerking met zorginstellingen behandeld. Het vakblad FMT Gezondheidszorg telt veel abonnees zowel in Nederland en Vlaanderen. De lezers van het blad zijn professionals werkzaam in en voor de zorgsector.

De website van FMT Gezondheidszorg wordt maandelijks door vele tienduizenden mensen bezocht. Veelal zijn dit professionals werkzaam in- en voor de zorgsector. Het gaat hierbij vaak om bestuurders en leidinggevenden.  Verder kent de website veel belangstelling bij bedrijven en andere organisaties in het werkveld van facilities en (medische) technologie. Daarnaast wordt de elektronische nieuwsbrief door veel ontvangers goed gelezen. Lezers zijn niet alleen professionals werkzaam in de zorgsector, maar dit zijn bijvoorbeeld ook landelijke en lokale politici. In alle media van FMT Gezondheidszorg focust de redactie op innovaties (cure & care) die de zorg nog beter maken

De media bieden de perfecte mogelijkheid om producten of diensten voor professionals in de zorgsector onder de aandacht te brengen.

Elke editie van FMT Gezondheidszorg kent een oplage van circa 3000 exemplaren. Een groot deel van de lezers ontvangt het blad via een individueel of collectief abonnement.

De elektronische nieuwsbrief van FMT Gezondheidszorg wordt wekelijks verzonden aan circa 8.000 personen.

FMT Gezondheidszorg telt ruim 8.000 Twittervolgers.

De website kent maandelijks circa 40.000 bezoekers.

Technische specificaties tijdschrift:

Bladspiegel: 225 mm breed x 285 mm hoog
Zetspiegel: 197 mm breed x 254 mm hoog
Drukprocedé: offset, volledig f.c.
Papiersoort: 115 grs hv silk mc
Advertentiemateriaal: PDF, Tiff of Jpeg (300 dpi, cmyk)
Verschijning: 6 x per jaar

Wilt u kennismaken, meer informatie ontvangen of advertentieruimte reserveren? Neem dan gerust contact op. Via de telefoon: 0653 310657 of mail: info@fmtgezondheidszorg.nl