De Stichting AcvZ, Adviescentrum voor Zorghuisvesting, heeft de Bouwkostennota 2017 gepubliceerd. De publicatie beschikt over nieuwe kengetallen,

indexen en diverse wetenswaardige artikelen.

De Stichting AcvZ is 1 juni 2013 opgericht en is een samenwerkingsverband van Cure+Care consultancy te Bilthoven en Zorgbouw Consult te Zoeterwoude. Het AcvZ ondersteunt vanuit een onafhankelijke visie en positie werkzaamheden van partijen betrokken bij het bouwen in de zorg. Dit krijgt gestalte zowel in individuele projecten als in sectorale en generieke vraagstukken via kennisoverdracht, advisering, second opinion, regioverkenning en haalbaarheidsonderzoek.

Handreiking
In november 2013 heeft het AcvZ eerder een Bouwkostennota uitgebracht. Deze publicatie beoogde een handreiking te zijn bij het bouwen voor de zorg. Aangesloten werd bij de eerdere activiteiten en kennis van het vroegere Bouwcollege via het actualiseren van kostengetallen, maatstaven, definities, etc.. Thans presenteert het AcvZ een vervolg op deze informatie via de Bouwkostennota 2017.

Hierin wordt naast een actualisatie van eerdere gegevens tevens inhoudelijk ingegaan op een aantal ontwikkelingen in de zorgbouw en het zorgvastgoed. Naast specifieke bouwtechnische onderwerpen komen ook bestuurlijk/juridische en financiële aspecten aan de orde.

Download hier de digitale versie van de Bouwkostennota 2017

Bron: Adviescentrum voor Zorghuisvesting