Het lijkt erop dat afbouwen van psychofarmaca minder problemen geeft dan verwacht.
Wij zijn dit jaar het project Denk na of het mag! ‘Een pil voor gedrag?’ gestart om oneigenlijk gebruik van psychofarmaca ofwel gedragsmedicatie terug te dringen. Onderdeel van het project is een pilot waarin 4 zorgorganisaties op kleine schaal aan de slag gaan met het terugdringen van psychofarmaca. De pilotorganisaties zijn erg enthousiast.
Geen toename van probleemgedrag
De pilotorganisaties zijn nog te kort bezig om conclusies te trekken, maar wat opvalt is dat het afbouwen van psychofarmaca tot nu toe eenvoudiger gaat dan verwacht. Bij Florence, één van de deelnemende verpleeghuizen, zijn op 2 afdelingen bij 12 cliënten psychofarmaca afgebouwd of verminderd. De aanname dat cliënten opnieuw probleemgedrag vertonen als u gedragsmedicatie vermindert, blijkt hier tot nu toe niet te kloppen.
Bewustwording gedragsmedicatie belangrijkste doe
Aan de start van het project is met een aantal experts en veldpartijen gesproken over de huidige situatie en de oorzaak van het probleem. Daaruit bleek dat psychofarmaca bij probleemgedrag vaak gegeven wordt zonder goed na te denken over wat de oorzaken van dit gedrag zijn, wat eventuele  alternatieven voor medicatie zijn en zonder stil te staan bij de nadelige bijwerkingen. Het primaire doel van de pilot is om zorgprofessionals bewust te maken van de noodzaak om oneigenlijk gebruik van psychofarmaca terug te dringen.
Toolbox voor bewustwording psychofarmaca
Wij reiken de pilotorganisaties een draaiboek en een toolbox aan om zorgmedewerkers op alle niveaus in de organisatie bewust te maken van de noodzaak om oneigenlijk gebruik van psychofarmaca te verminderen. De toolbox bestaat onder andere uit een probleemanalyselijst, een handreiking voor bestuurders over de beweegredenen vanuit bestuurlijk perspectief, een informatieve folder over psychofarmaca voor medewerkers, cliënten en mantelzorgers en een overzicht van alternatieve zorginterventies bij probleemgedrag.
Verloop zonder problemen
Een verpleegkundige van Florence geeft bij de tussenevaluatie aan: ‘De afbouw van psychofarmaca verloopt vooralsnog zonder problemen. We hebben geen alternatieve interventies in hoeven zetten.’ Voor een cliënt is een trippelstoel besteld om meer bewegingsvrijheid te geven en er is een ballenstoel besteld om onrust te verminderen. In de tweede helft van de pilot gaat Florence vooral aandacht besteden aan een grotere betrokkenheid vanuit het gehele team.
Naast Florence doen zorgorganisaties Topaz, Zorgwaard en Reinaerde mee aan de pilot. Ook hier zijn de teams enthousiast aan de slag gegaan met het thema.
Vervolg pilot psychofarmaca
Op basis van de ervaringen in de pilots worden het draaiboek en de toolbox verder geoptimaliseerd. November 2015 is de toolbox beschikbaar voor andere organisaties die aan de slag gaan met het terugdringen van psychofarmaca. Momenteel zijn we naar aanleiding van dit project met VWS in gesprek over een mogelijk vervolgprogramma om ook op landelijk niveau bewustwording te creëren voor het oneigenlijk gebruik van psychofarmaca bij probleemgedrag.
Bron: Vilans