De transities in het sociale domein vragen om een heroriëntatie op het zorgvastgoed. Dat is de essentie van de Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2017, de samenwerkings- en ontwikkelagenda van partijen in het werkveld.

De opgave voor de komende jaren is complex, stelt Ingrid de Moel, directeur van Bouwstenen voor Sociaal.

In aansluiting op de transitie in het sociale domein kan de opgave rond zorgvastgoed en -voorzieningen worden gezien als één grote transformatieopgave. “Niet alleen qua stenen; zorgorganisaties gaan ook op zoek naar nieuwe businessmodellen,” aldus De Moel. Behoud van woonzorgvoorzieningen is niet meer het domein van alleen de zorgorganisatie. Gemeenten, woningcorporaties, marktpartijen en burgers hebben steeds vaker hetzelfde belang om deze vraagstukken integraal aan te pakken.

Vier thema’s
Komend jaar gaan zorgorganisaties, gemeenten en corporaties in Bouwstenenverband aan de slag met vier thema’s:

  1. Vastgoed met beleid, waarbij wordt gekeken hoe het vastgoed kan aansluiten bij ontwikkelingen in zorg en samenleving en waarbij goede afspraken worden gemaakt met gemeenten en andere partijen. Doel: zoveel mogelijk maatschappelijk rendement voor een goede prijs.
  2. Goed gebruik van het bestaande (zorg)vastgoed, met meer oog voor tijdelijk en flexibel gebruik en het oordeel van de gebruiker.
  3. Het bestaande zorgvastgoed laten aansluiten op de nieuwe standaards op het gebied van gezondheid, veiligheid en duurzaamheid.
  4. Sectorbreed ‘in control’ komen en de uitvoering professionaliseren; ook met goed onderbouwde informatie voor beleidsbeslissingen en de publieke verantwoording.

 Stimulerend werkbriefje
De Agenda Maatschappelijk Vastgoed is de samenwerkingsagenda van partijen in het maatschappelijke werkveld. Deze wordt uitgewerkt met partners van Bouwstenen in uiteenlopende kennis- en ontwikkelgroepen en ondersteund door diverse brancheorganisaties.

De Agenda is ook het werkbriefje van Bouwstenen voor Sociaal. Bouwstenen vraagt, redigeert, bewerkt en duidt de informatie voor een breder publiek. Ze voegt ook toe om inhoudelijk verder te komen. Partijen die actief meedoen krijgen steun en versterking op onderwerpen die voor hen van belang zijn. Dat scheelt niet alleen tijd en kosten, maar werkt ook stimulerend, blijkt uit de praktijk. Zo zijn in netwerkverband diverse tools ontwikkeld, zoals Spelregels voor vastgoedmanagement.

Meer informatie

Bron: Bouwstenen voor Sociaal