Op 23 januari heeft minister Schippers van VWS het Werkplan 2017 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) naar de Tweede Kamer gestuurd. In het werkplan beschrijft de inspectie de activiteiten die zij voor dit jaar gepland heeft. Ook de thema’s die in 2017 de meeste aandacht krijgen staan erin.

Ruimte om te leren
Bijna alle zorgverleners zetten zich in om de best mogelijke zorg te verlenen. Het uitgangspunt in ons toezicht blijft daarom: Gezond vertrouwen. Fouten en ongelukken zijn helaas onvermijdelijk. Van belang is dat daarvan wordt geleerd. Daar geven we zorgverleners de ruimte voor. Ook de inspectie zelf wil leren en verbeteren. We werken aan het vertrouwen van zorgverleners en bevolking. Dat doen wij door met hen in gesprek te gaan en open te zijn over ons werk.

Zorg en toezicht in het belang van de burger
Ons streven is dat elke zorgverlener zorg biedt, die hij of zij zijn naasten zou gunnen. Zorg die rekening houdt met de wensen, behoeften en leefwereld van de patiënt of cliënt. Daar letten we op in ons toezicht. We willen graag weten wat mensen verwachten van goede en veilige zorg. Dan kunnen we dit als aandachtspunt betrekken bij ons toezicht. We gaan daarom graag in gesprek met mensen in onze samenleving. Ook gaan we burgers vragen om als ervaringsdeskundige mee te doen bij inspectiebezoeken.

Toezicht op openheid
Burgers willen graag weten of een zorgverlener goede en veilige zorg biedt. Wij verwachten daarom van zorgverleners dat ze de resultaten van hun zorg laten zien. We willen van hen horen wat ze daarvan leren. En hoe ze hun zorg nog beter en veiliger maken. We vragen zorgverleners ook open te zijn als het fout gaat. Naar de IGZ en directe collega’s, maar ook naar de betrokken patiënt en zijn naasten. We controleren of de zorgverlener hen ook echt betrekt in het onderzoek na een incident.

Openheid helpt kiezen en verbeteren
Wij gaan op onze website beter laten zien hoe wij de kwaliteit van de zorg in Nederland beoordelen. Dat helpt burgers om hun zorgverlener te kunnen kiezen. En het stimuleert zorgverleners zich te verbeteren. Ook gaan we op onze website duidelijker toelichten wat we doen, hoe en waarom.

Belangrijkste thema’s in 2017

  1. Medicatieveiligheid: Hoe veilig gaat het voorschrijven en geven van medicijnen? We letten in 2017 vooral op momenten dat patiënten worden overgedragen aan een andere zorgverlener.
  2. Goed bestuur: Hoe goed kennen de bestuurders het werkklimaat in hun instelling? Zorgen zij ervoor dat de cultuur veilig genoeg is om te leren van dingen die niet goed zijn gegaan? En hoe bevorderen bestuurders de kwaliteit van de zorg?
  3. Netwerkzorg in een veranderende zorgsector: Hoe goed werken zorgverleners samen rondom een cliënt?
  4. Disfunctioneren: Doet een zorgverlener zijn werk voor langere tijd niet goed en veilig? Hoe proberen zorgverleners dit samen met collega’s te voorkomen?

We worden Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg werken al veel samen. In 2017 willen we gaan fuseren. Samen kunnen we met een bredere blik en meer deskundigheid toezicht houden op de jeugdhulp.

De gezondheidszorg verandert, ons toezicht dus ook
De gezondheidszorg verandert in hoog tempo. Wij blijven ook in 2017 ons toezicht daarop aanpassen. Zo heeft de zorg aan kwetsbare mensen in onze samenleving, zoals ouderen, mensen met psychische problemen of met een beperking en asielzoekers onze volle aandacht. En we controleren of zorgverleners zich houden aan de regels voor het melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarnaast kijken we meer dan ooit naar de kwaliteit van bijvoorbeeld medische websites of apps.

Bron: IGZ