inkoopvoorwaarden - stockbeeld

De nieuwe inkoopvoorwaarden voor de zorgsector zijn gepresenteerd. De nieuwe AIVG bieden zorginstellingen een breed gedragen eigentijds juridisch kader. Dat helpt instellingen en leveranciers om hun administratieve lasten te beperken en vergemakkelijkt het afsluiten van contracten.

Nederland telt ongeveer 2.500 zorginstellingen. Zij krijgen met het nieuwe voorwaardenpakket een opvolger van de AIVG uit 2017. Nieuw in de versie 2022 is dat MVI (maatschappelijk verantwoord inkopen) nu integraal is opgenomen. Ook zijn technische ontwikkelingen rond producten en diensten in de zorg bijgewerkt en is de toegankelijkheid van het document verbeterd. Op de Nevi-site is een uitgebreide toelichting te vinden waarin de veranderingen ten opzichte van de oude voorwaarden in een beknopt document zijn samengevat.

AIVG

Inkoop voor zorgorganisaties is altijd in beweging. Zo zijn op dit moment duurzaamheid en de (beperkte) beschikbaarheid van materialen, onderdelen en apparatuur in bijna elke zorginstelling een actueel thema. Ook wet- en regelgeving is aan verandering onderhevig. Tijd dus om de AIVG aan te passen aan veranderende (economische) omstandigheden. Er is naar gestreefd om de nieuwe voorwaarden zoveel mogelijk (juridisch) gelijk te trekken met de AIV van de NFU. Fundamenteel verschil blijft dat de AIVG een breder toepassingsgebied heeft dan de AIV van de NFU.

Breed draagvlak

De nieuwe inkoopvoorwaarden zijn opgesteld door een pluriform samengestelde werkgroep. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), ActiZ, organisatie van zorgondernemers, de Nederlandse GGZ en Nevi Zorg hebben de AIVG 2022 vastgesteld.

De nieuwe voorwaarden zijn tevens aangenomen door Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg, InkoopAlliantie Ziekenhuizen (IAZ), Santeon, Inkoopsamenwerking Friese Ziekenhuizen (IFZ), mProve en Zorgservice XL.