Allochtone patiënten blijken vaker last te hebben van angst en depressieve gevoelens dan autochtone patiënten.Dat blijkt uit onderzoek van Gerlinde Haverkamp van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis. Vooral eerste generatie Marokkaanse en Turkse patiënten blijken gevoelig voor angst en somberheid.  
Van de autochtone patiënten bleek 54 % last te hebben van angst of depressieve gevoelens, terwijl 66 % van de allochtone patiënten aangaf hiermee te kampen. ‘Het is van groot belang dat artsen zich hiervan bewust zijn’,  stelt Haverkamp, die volgend jaar op dit onderwerp promoveert aan de VU in Amsterdam. ‘Stress en depressie zijn risicofactoren voor het verloop van alle chronische somatische aandoeningen. Patiënten die daarnaast last hebben van depressie of angst worden niet alleen vaker opgenomen, behandelingen slaan bovendien minder goed aan. Hierdoor hebben ze een twee tot drie keer grotere kans om vroegtijdig te overlijden aan hun chronische aandoening dan mensen zonder deze psychische klachten.’
Haverkamp ziet een belangrijke rol voor hulpverleners bij het aanpakken angst en depressie bij allochtone patiënten. ‘Door patiënten te screenen bij polibezoek en opname in het ziekenhuis, kunnen psychische problemen eerder worden ontdekt. Vervolgens kan direct de juiste hulp worden ingeschakeld. Ook de huisarts kan hierin van grote betekenis zijn door specifiek te vragen naar somberheid en angstgevoelens.’
Oorzaak
Het onderzoek vond plaats onder 904 patiënten van Nederlandse, Marokkaanse, Turkse, Indonesische en Surinaamse afkomst. Opvallend is dat vooral Turkse en Marokkaanse patiënten aangaven last te hebben van angst en depressie. Hiervoor is vooralsnog geen eenduidige oorzaak te geven. Aanvankelijk werd gedacht dat sociaaleconomische status hierbij een rol zou kunnen spelen, dit  bleek echter niet het geval te zijn. Mogelijk spelen het ervaren van discriminatie of lagere acculturatie, zoals een aanwezige taalbarrière,  een rol.