Alzheimer Nederland en de VriendenLoterij maken bekend dat zij samen een grote alzheimercampagne gaan voeren: de VriendenLoterij PrijzenMarathon.
De campagne start op 19 oktober. Irene Moors en André van Duin zijn het gezicht van deze nationale actie, die tot doel heeft zoveel mogelijk geld in te zamelen voor alzheimeronderzoek. Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Het is de enige volksziekte waar nog geen medicijn voor bestaat. Meer onderzoek naar medicijnen die alzheimer kunnen genezen of voorkomen is daarom noodzakelijk. Deelnemers aan de actie dragen met de helft van hun lotprijs bij aan dit onderzoek en maken zelf kans op 325.000 prijzen.
Alzheimer is een zeer ingrijpende en nog ongeneeslijke hersenziekte. Het aantal mensen dat aan de ziekte lijdt neemt snel toe. Dit jaar telt ons land ongeveer 260.000 mensen met dementie. Tenzij er een geneesmiddel wordt gevonden is de verwachting dat er in 2040 meer dan 500.000 mensen met dementie in Nederland zijn. Met de nationale campagne die van 19 oktober tot 30 november loopt, willen de VriendenLoterij en Alzheimer Nederland zoveel mogelijk geld werven voor onderzoek naar alzheimer en andere vormen van dementie.
Gea Broekema, Directeur Alzheimer Nederland: “In Nederland wordt toonaangevend alzheimeronderzoek verricht. Helaas heeft dit nog niet geresulteerd in de gewenste doorbraak. Meer onderzoek is hiervoor nodig. Met de opbrengst van de campagne kan er breder worden gekeken naar de oorzaken, diagnostiek, preventie en uiteindelijk genezing.”
Imme Rog, Managing Director VriendenLoterij: “Wij steunen goede doelen, clubs en verenigingen die zich richten op gezondheid en welzijn van mensen. Met de PrijzenMarathon voeren we één keer per jaar, samen met een goed doel, campagne om zoveel mogelijk geld in te zamelen specifiek voor dat goede doel. Dit jaar doen we dat met Alzheimer Nederland om alzheimeronderzoek een sterke impuls te geven.”
De VriendenLoterij steunt maatschappelijke initiatieven die er voor zorgen dat iedereen mee kan doen aan de samenleving. Daarnaast werft de loterij fondsen voor haar goede doelen en geeft bekendheid aan hun werk. Deelnemers aan de loterij kunnen voor een zelfgekozen goed doel mee te spelen. Inmiddels speelt bijna een half miljoen Nederlanders mee voor 47 goede doelen en ruim 3.200 clubs en verenigingen in Nederland.
De missie van Alzheimer Nederland is om dementie te voorkomen of te genezen. Tot die tijd verbetert Alzheimer Nederland de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun omgeving door belangenbehartiging, hulp en informatie. Kijk voor meer informatie op www.alzheimer-nederland.nl.