Drone-opname van het Amphia Ziekenhuis in Breda (c) Beeld Werkt

Amphia en Avans Hogeschool starten dit jaar met een gemeenschappelijk onderzoeksprogramma. In dit onderzoeksprogramma staat het Bouw Informatie Model (BIM) centraal. Amphia gebruikte dit model om het nieuwe ziekenhuis eerst virtueel te ontwikkelen voordat dit werd gebouwd. Nu het nieuwe ziekenhuis in gebruik is genomen, wil Amphia de innovatieve kansen en mogelijkheden die BIM biedt verder verkennen in samenwerking met Avans Hogeschool.

De bouwgerelateerde opleidingen en het Expertisecentrum Technische Innovatie van Avans Hogeschool investeerden de afgelopen jaren al veel in de ontwikkeling van kennis en expertise op het gebied van BIM, digitalisering en virtueel bouwen. BIM wordt momenteel met name ingezet voor het ontwerpen en realiseren van complete gebouwen inclusief de installaties. Het model wordt ook gebruikt om gebruiksdata toe te voegen bijvoorbeeld ten behoeve van het optimaliseren van de energiehuishouding, onderhoud en trainingen.

Praktijkgerichte onderzoeksvragen
Met dit onderzoeksprogramma kunnen studenten van de bouwgerelateerde opleidingen, maar ook van andere opleidingen zoals mens en techniek deelnemen aan langer lopende onderzoekslijnen. Aan de hand van praktijkgerichte onderzoeksvragen en casussen gaan de studenten en docentonderzoekers van Avans Hogeschool onderzoeken hoe zij gebruiksdata uit de beheer- en meetsystemen van Amphia kunnen koppelen aan het BIM-model van de nieuwbouw. Daarnaast kijken ze hoe dit model toegevoegde waarde biedt voor primaire en ondersteunende processen binnen Amphia, wat ten goede komt aan patiënten en medewerkers.

BIM Lab: nieuwe kennis ontwikkelen én delen
Voor de uitvoering van de onderzoeken kunnen de studenten en docentonderzoekers gebruik maken van het BIM lab. De Academie voor Bouw en Infra (ABI) en het Expertisecentrum Technische Innovatie richten dit lab in om studenten en docentonderzoekers nog beter voor te bereiden op de digitale toekomst. In het lab kunnen studenten, docenten en onderzoekers samen met partners uit de praktijk, nieuwe kennis ontwikkelen. Wiegerinck Architecten en ingenieursbureau ABT zijn de eerste twee partijen die deelnemen aan het onderzoeksprogramma van Amphia en Avans Hogeschool. Praktijkgericht onderzoek levert kennis op die Amphia meteen in de praktijk kan toepassen en ook het expertisecentrum en de academies benutten deze kennis om in het onderwijs met (toekomstige) professionals te delen.