Op vrijdag 22 maart 2019 ontving Roos Leber, lid Raad van Bestuur Amphia het bronzen certificaat van de Milieuthermometer Zorg uit handen van wethouder Gezondheid, Miriam Haagh. Het bronzen certificaat betekent dat het ziekenhuis zich ruim voldoende inspant voor het milieu door middel van een duurzame bedrijfsvoering.

 

De milieuthermometer is onderdeel van de Green Deal Zorg, die eind 2015 door Amphia werd ondertekend. Hiermee zette Amphia  een extra stap naar een duurzame organisatie.

“We zijn trots op het behaalde certificaat voor Amphia. Hiermee laten we zien dat we het als organisatie belangrijk vinden om maatregelen te nemen die bijdragen aan een duurzame leef- en werkomgeving”, vertelt Roos Leber.

Mirjam Haagh: “Breda wil in 2044 CO₂ neutraal zijn. Dat kan de gemeente niet alleen, daar zijn bedrijven, bewoners en andere organisaties in de stad bij nodig. Het is goed om te zien dat ook Amphia verantwoordelijkheid neemt in deze opgave.”

Duurzame maatregelen

Om dichterbij de CO₂ neutrale doelstellingen van 2044 te komen heeft Amphia onder andere maatregelen getroffen op het gebied van efficiënt omgaan met gas, energie en water. Ook worden de vervoersbewegingen steeds in kaart gebracht en verder geoptimaliseerd.

Andere maatregelen die Amphia heeft genomen zijn het verminderen van de CO2-uitstoot door te werken met warmte koude opslag (WKO), het installeren van energiezuinige LED verlichting, klimaatplafonds en A-label luchtbehandelingskanalen.

 

Na het behalen van het bronzen certificaat gaat Amphia zich inzetten om ook het zilveren certificaat te behalen. Hierbij wordt ook duurzaam inkopen meegenomen. Bij goud ligt de focus op duurzaam bouwen en transparante verslaggeving.