stroomnet - schaarstekaart Liander geeft aan waar in Nederland de knelpunten zitten
De capaciteitskaart van Liander geeft aan waar de knelpunten in het stroomnet zitten. De hier getoonde kaart is de versie van 22 december 2022. De kaart wordt maandelijks geactualiseerd op de site van Liander.

De gemeente Amsterdam wil zeggenschap over de verdeling van schaars wordende stroomcapaciteit. De uitbreiding van het stroomnetwerk kan de toenemende vraag niet bijbenen, waardoor wachtrijen ontstaan voor nieuwe aansluitingen of uitbreidingen. De gemeente wil daarbij voorrang kunnen geven aan bijvoorbeeld ziekenhuizen, scholen of vervoerbedrijven. Groen Links-wethouder Zita Pels van (o.m.) Duurzaamheid, Energietransitie en Circulaire Economie heeft Den Haag gevraagd dat juridisch te faciliteren.

In veel regio’s ontstaat krapte in de stroomvoorziening, onder meer doordat gebouwen van het gasnet gehaald worden en door de elektrificatie van het wegvervoer. Voor de toewijzing van nieuwe aansluitingen of uitbreidingen ontstaat een file. In Amsterdam is die wachtrij in een jaar tijd toegenomen van 161 naar 266 kandidaten. Tot dusver kent de wachtlijst de volgorde van aanmelding, maar als het aan de gemeente Amsterdam ligt kan daar dus verandering in komen. Daarbij heeft de stad wel de hulp van het kabinet nodig.

Bredere hulpvraag

Amsterdam is niet de enige en ook niet de eerste partij die bij minister Jetten aandringt op radicale keuzes om problemen met het overvolle stroomnet aan te pakken. Vorig jaar bepleitten dertien belangenorganisaties al voorrang voor maatschappelijke noodzaak op andere belangen. Tot die groep van dertien hoorden onder meer netbeheerders, gemeenten, provincies en werkgeverspartij VNO-NCW. Aanleiding om opnieuw op te trekken is het Tweede Kamerdebat over elektriciteitsnetwerken, dat overigens verplaatst is van 20 januari naar 9 maart.

Congestiemanagement

De huidige schaarste op het stroomnet betekent overigens dat grootverbruikers mét een aansluiting niet altijd ongelimiteerd stroom kunnen afnemen. Met zogeheten congestiemanagement vindt reguling van grootverbruik plaats op momenten waarop het net overvraagd wordt.

Gezondheidsrisico’s elimineren

In hetzelfde schrijven heeft wethouder Pels van Amsterdam de regering ook om geld gevraagd waarmee woningen in de buurt van uit te breiden stroomstation aan te kunnen passen. Op die manier moeten eventuele gezondheidsrisico’s van blootstelling aan magneetvelden geëlimineerd worden.