Anneke Westerlaken - portretfoto
Foto: Actiz

Anneke Westerlaken (38) is per 2022 benoemd tot voorzitter van VVT-brancheverenging ActiZ. Zij volgt hiermee Henk Kamp op. De benoeming geldt een zittingstermijn van vier jaar.

Westerlaken (38) is nu nog bestuurslid van de CNV Vakcentrale. Zij is voorzitter van CNV Zorg & Welzijn en van CNV Internationaal. Ook voor haar loopbaan bij het CNV werkte zij in projecten en programma’s in het sociale domein, onder meer bij pensioenfonds PGGM.

Anneke Westerlaken: “De zorg voor ouderen is hét maatschappelijke vraagstuk van de komende jaren en moet bovenaan de politieke agenda staan. En dat niet alleen: ook de samenleving moet hier nadrukkelijker bij betrokken worden.”

ActiZ is de branchevereniging van circa 400 zorgorganisaties, die met 500 duizend medewerkers twee miljoen kwetsbare ouderen en chronisch zieken verplegen en verzorgen. Thuis, in het verpleeghuis en in verblijfsvoorzieningen tussen ziekenhuis en thuis in.