De duur van de antibioticabehandeling kan vaak korter bij intensive care patiënten. Dat blijkt uit een studie op 15 Intensive Care afdelingen in Nederland. Dit is goed nieuws vanwege het toenemende probleem van antibioticaresistentie; het terugdringen van het gebruik van antibiotica kan hierbij helpen. De studie was het initiatief van onderzoekers van de Intensive Care afdelingen van VUMC, UMC Utrecht, St.Elisabeth Ziekenhuis Tilburg en UMC Groningen. Een artikel over dit onderzoek is gepubliceerd in het gezaghebbende medische tijdschrift ‘The Lancet Infectious Diseases’.

Gedurende 5 jaar werden ruim 1500 patiënten op de IC door loting verdeeld over twee groepen. De ene groep kreeg de ‘normale’ antibioticaduur. Bij de andere groep werd de behandeling met antibiotica aangevuld met het meten van procalcitonine in het bloed. Procalcitonine is een stof die wordt aangemaakt door het lichaam als er sprake is van een bacteriële infectie of bloedvergiftiging. Procalcitoninewaarden blijven hoog wanneer de infectie niet adequaat wordt behandeld en dalen wanneer het juiste antibioticum is voorgeschreven. Elke dag werd in deze groep de procalcitoninewaarde bepaald in het bloed. Wanneer deze marker was gedaald onder een kritische waarde werd gekeken of de patiënt stabiel genoeg was om de antibiotica te stoppen. Uiteindelijk bleek dat deze groep gemiddeld bijna 2 dagen korter behandeld kon worden met antibiotica. Daarnaast waren er minder sterfgevallen in de eerste 28 dagen na start van de antibiotische behandeling (een overlevingswinst van 5%). De onderzoekers denken dat de overlevingswinst te maken heeft met het eerder verkrijgen van meer zekerheid of de juiste antibiotische behandeling is ingezet of dat aan andere oorzaken dan een bacteriële infectie moet worden gedacht.

Gezien de huidige toename van antibioticaresistentie is het belangrijk om te weten dat juist bij de ziekste patiënten die opgenomen zijn op een Intensive Care langer behandelen met antibiotica niet altijd beter is. Nader onderzoek is nodig om te bepalen voor welke patiënten een kortere antibioticakuur mogelijk is.

Bron: UMCG