Met de app Sportdrempelvrij kunnen mensen met een beperking sportaccommodaties beoordelen op hun toegankelijkheid, bereikbaarheid en bruikbaarheid.
De app Sportdrempelvrij is gratis te downloaden.
De app Sportdrempelvrij is bedoeld om meer zicht te krijgen op belemmeringen die mensen met een beperking ervaren bij het bezoeken van bijvoorbeeld een tennishal, tennisbaan, zwembad of voetbalveld. Dit kan vanuit hun rol als sporter, toeschouwer of vrijwilliger. Doordat mensen met een beperking zelf de accommodaties beoordelen, staat hun beleving centraal.
Met de resultaten van de beoordelingen krijgen ook betrokkenen bij sportverenigingen, sportbonden, gemeenten, provincies, exploitanten en koepelorganisaties inzicht in de toegankelijkheid van sportaccommodaties. Sportdrempelvrij hoopt daarmee te stimuleren dat organisaties acties ondernemen om de situatie bij sportaccommodaties te verbeteren.
De app Sportdrempelvrij is, in samenspraak met een testpanel van mensen met een beperking, door het Mulier Instituut, Foqus Consultancy en I-Pulse Internet Solutions ontwikkeld en door het Revalidatiefonds en het ministerie van VWS financieel gesteund.
“Wij maken deze app mogelijk omdat mensen met een beperking daarmee een middel in handen krijgen om zelf de toegankelijkheid van sportaccommodaties te bepalen en informatie daarover uit te wisselen. Dat brengt de mogelijkheid tot sporten en daarmee het leiden van een zelfstandig leven dichterbij.” – Revalidatiefonds
“Voor mensen met een beperking is behoefte aan goede informatie over sportmogelijkheden. Zodat je weet waar je terecht kan en je vooraf kunt inschatten wat je bij een sportaccommodatie kunt verwachten Met deze app kun je zien wat sporters met een beperking van de toegankelijkheid vinden. – IederIn
Voor meer informatie over de app zie www.sportdrempelvrij.nl
Bron: Mee NL