Vanaf nu kan de Unite Messaging Suite® van Ascom ook geïntegreerd worden met toonaangevende ziekenhuisinformatiesystemen (ZIS) en elektronische patiëntendossiers (EPD), zodat zorgverleners bij opname, ontslag en overplaatsing van patiënten een bericht krijgen. Een van de meest gebruikte onderdelen van elk ZIS/EPD-systeem is ADT – Admission (opname), Discharge (ontslag) en Transfer (overplaatsing) – waarmee de patiëntbewegingen geïnitieerd en gecontroleerd worden.

In veel ziekenhuizen is de ADT-procedure de afgelopen tien jaar vrijwel onveranderd gebleven. Tegenwoordig is, dankzij intelligente integratie via Ascom Unite, een meer gestroomlijnde aanpak mogelijk. Berichten in verband met ADT kunnen nu rechtstreeks naar het mobiele toestel van de zorgverlener worden gestuurd, waardoor de zorgovergang voor patiënten wordt versneld. Of het nu gaat om een patiënt die van de SEH wordt overgebracht naar een zaal, of een patiënt die wordt opgenomen voor diagnostische onderzoek, zoals röntgenfoto’s – de communicatiestromen en responstijden verbeteren wanneer de zorgverlener hierover bericht krijgt op zijn of haar handset.

Claes Ödman, General Manager, Ascom Wireless Solutions verwoordt het aldus: ‘Door verzending van ADT-alarmen via integratie met ZIS/EPD-systemen kan de responsiviteit eenvoudig en snel worden verbeterd. Het uiteindelijke doel is dat de zorgteams de informatie krijgen die ze nodig hebben om snel en doeltreffend te reageren. De geavanceerde integratie van Ascom Unite met ZIS/EPD-systemen vormt een onmisbaar hulpmiddel dat de communicatie stroomlijnt, de patiëntwerkstromen verbetert en op die manier zelfs een betere zorgomgeving oplevert.’

Bron: Ascom