Bas van Rens (1971) is benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van Rijnstate. Hiermee wordt de Raad van Toezicht met een extra lid uitgebreid.

Bas van Rens is bestuursvoorzitter van MYLAPS bv, een bedrijf dat wereldwijd meetsystemen verkoopt die voldoen aan zeer strenge betrouwbaarheids- en nauwkeurigheidseisen en worden gebruikt bij onder andere de Olympische Spelen, motorsportevenementen en hardloopevenementen. Verder is hij lid van Topteam Sport, een functie waarin hij minister Schippers van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport adviseert over de verbetering van innovatie in de sport.

Portefeuille technologische vernieuwingen
Binnen de Raad van Toezicht krijgt de heer Van Rens een nieuwe positie, namelijk een die toeziet op de technologische vernieuwingen in de zorg en de mogelijkheden die deze bieden voor Rijnstate. Gezien de snelle veranderingen in onze maatschappij en de invloed die deze hebben op de zorg, heeft Rijnstate als eerste ziekenhuis in Nederland besloten om een aparte portefeuille te vormen rondom de mogelijkheden die integratie van nieuwe technologieën biedt.

De heer Van Rens heeft brede kennis van en ervaring op technologisch gebied binnen verschillende bedrijfstakken. De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur van Rijnstate zijn dan ook zeer verheugd over deze benoeming en ervan overtuigd dat de heer Van Rens een belangrijke bijdrage kan leveren aan de verdere ontwikkeling van Rijnstate.
Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur van Rijnstate en op de algemene gang van zaken binnen Rijnstate. De samenstelling van de Raad van Toezicht van Rijnstate is per 4 november 2015 als volgt:

  • De heer prof. dr. Van Twist (voorzitter)
  • De heer J.F.C. Looten
  • De heer drs. P.H. van Leeuwen
  • Mevrouw dr. A.P. Nelis
  • Mevrouw drs. M. Trompetter
  • De heer prof. dr. M.H.H. Kramer
  • De heer dr. ir. B.J.E. van Rens, MBA