Expertisecentrum voor revalidatiegeneeskunde Basalt heeft een omvangrijke subsidie gekregen voor een belangrijk e-health project voor CVA-patiënten.

Het streven is dat 50% van de nieuwe CVA-patiënten in de regio Zuid-Holland binnen nu en drie jaar bij hun revalidatie thuis (poliklinisch) gebruik kunnen maken van blended care op basis van digitale toepassingen.

 

Verwacht wordt dat hierdoor de kwaliteit van de zorg verbetert terwijl de kosten niet (navenant) toenemen, CVA-patiënten vitaler worden, langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en daardoor uiteindelijk de belasting van professionals en mantelzorgers afneemt. Expertisecentrum voor revalidatiegeneeskunde Basalt ontwikkelt en innoveert toepassingen van e-health voor haar patiënten. Met deze subsidie krijgt Basalt nu de mogelijkheid om in een periode van 3 jaar een digitaal platform te vernieuwen, dit platform op grote schaal te implementeren, uit te rollen naar de eerste lijn en verder te werken aan financiering van e-health.

 

Webomgeving voor revalidatiepatiënten

 

Basalt heeft samen met Zorg en Zekerheid, fysiotherapeutisch Instituut Duinoord en Fysiotherapie Van den Berg het Innovatiecluster eRevalidatie CVA opgericht om het gebruik van doelmatige, digitale toepassingen voor thuiswonende CVA-patiënten praktisch uit te rollen. Het gaat om een webomgeving die revalidatiepatiënten eenvoudig toegang geeft tot digitale opties om hen op maat te ondersteunen bij hun revalidatie thuis. Het project bouwt voort op FAST@Home (Fit After Stroke@Home), geïnitieerd en uitgevoerd door de Haagse Hogeschool, LUMC en Basalt. De webomgeving mijnCVArevalidatie.nl stelt zorgverleners van Basalt in staat om verschillende digitale toepassingen efficiënt klaar te zetten voor patiënten en resultaten van het oefenen in te zien. Deze toepassingen zijn gericht op het thuis (fysiek en cognitief) oefenen en het coachen van patiënten daarbij, het stimuleren en monitoren van bewegen en het leren van gezond gedrag.

 

Meer dan 100 mensen per dag

 

Elk jaar krijgen ongeveer 45.000 mensen een beroerte, dat zijn meer dan 100 mensen per dag. Beroerte is een verzamelnaam voor TIA, herseninfarct en hersenbloeding. Bij een TIA en een herseninfarct wordt een bloedvat afgesloten, bij een hersenbloeding ontstaat er een bloeding door een scheurtje in een ader. Afhankelijk van welk gebied in de hersenen wordt aangedaan, krijgt de patiënt te maken met gevolgen als verlamming, zichtverlies en moeite met spreken en lezen. De gevolgen op de lange termijn zijn vaak veel omvangrijker. Denk aan concentratieproblemen, vermoeidheid, vergeetachtigheid, incontinentie, minder prikkels kunnen verwerken en een veranderd karakter. Zo kan het zijn dat mensen impulsiever reageren, zichzelf overschatten, angstiger of gehaaster zijn, interesse verliezen of in een depressie belanden. 320.000 mensen hebben hier dagelijks mee te maken.