Bernhoven is deze maand gestart met een proef online spreekuur voor de afdeling kindergeneeskunde. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de applicatie FaceTalk™, dat door het Radboudumc en Qconferencing gezamenlijk is ontwikkeld. 

Met FaceTalk™ kan de arts met de patiënt beeldbellen en is een reis naar het ziekenhuis voor de patiënt overbodig. Bernhoven zet hiermee een stap richting eHealth en maakt het contact tussen patiënt en arts een stuk eenvoudiger.

Patiënten stellen een direct contact met hun arts erg op prijs, maar een bezoek aan het ziekenhuis kan belastend of tijdrovend zijn. Video-afspraken zijn geschikt voor vervolgafspraken waarbij geen lichamelijk onderzoek nodig is. Dat is bijvoorbeeld het geval bij medicatiebegeleiding, het bespreken van uitslagen of het stellen van vragen over de diagnose of behandeling en controle na een ingreep. Verhogen van de service

Naast de reguliere afspraken op de polikliniek, zitten kinderartsen ook relatief veel aan de telefoon. Telefonische afspraken met ouders zijn niet nieuw, maar in de regel moeten ouders wachten totdat de kinderarts belt. Met FaceTalk™ loggen ouders op een afgesproken tijdstip in. De arts ziet direct dat er een patiënt in de virtuele wachtkamer zit, net als tijdens het spreekuur in het ziekenhuis.

De kinderartsen verwachten dat ze met deze applicatie hun service gaan verhogen. Kinderen zijn bij uitstek de mensen van de toekomst die nieuwe technologie snel oppakken. Verwacht wordt dat niet alleen de ouders, maar ook de kinderen het beeldbellen extra waarderen. Met een video-afspraak is er face-to-face contact zonder dat er een lange reis gemaakt hoeft te worden. In Bernhoven leggen de artsen contact met een iPad en op hun desktop hebben ze alle relevante patiëntinformatie bij de hand. Op deze manier zijn zij in staat duidelijk met hun patiënt te communiceren en hen zo goed mogelijk te informeren.

Foto: Bernhoven

Bron: Bernhoven