Bernhoven doet sinds januari mee aan het onderzoek om de elektronische neus verder te ontwikkelen.

Dat dieren een goed reukvermogen hebben is algemeen bekend. Dicht bij ons zelf staat ons eigen huisdier de hond. Een hond ruikt het als zijn baasje ziek is. Als een mens ziek is, scheidt het lichaam bepaalde moleculen uit die voor iedere ziekte verschillend zijn. In de Griekse oudheid wisten de artsen dat ook al. Zij stelden diagnoses op basis van de geur van de adem van hun patiënten. Ademanalyse is een diagnostische techniek die niet alleen goedkoop en relatief makkelijk uitvoerbaar is, maar vooral ook heel patiëntvriendelijk. Wereldwijd vinden onderzoeken plaats om na te gaan welke ziektebeelden op basis van ademanalyse kunnen worden aangetoond. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij longkanker, darmkanker, keelkanker en prostaatkanker.

Ruiken is een proces is dat technisch kan worden nagebootst. En dat is wat het Nederlandse IT-bedrijf de eNose company doet. De e-Nose Company heeft een apparaat ontwikkeld dat in staat is om mensen met diverse soorten kanker te herkennen. De elektronische neus is nog volop in ontwikkeling, maar de resultaten zijn veelbelovend.

Breed diagnostisch onderzoek
Bernhoven doet sinds januari mee aan het onderzoek om de elektronische neus verder te ontwikkelen. Ook andere ziekenhuizen in ons land werken aan het onderzoek mee, maar Bernhoven is een van de eerste ziekenhuizen dat het apparaat bij breder diagnostisch onderzoek inzet. Bernhoven begon al in 2004 met een ureum ademtest voor mensen die last hebben van de maagzweerbacterie. Nu wordt de ademtest met de elektronische neus ook ingezet voor vrouwen die mogelijk borstkanker hebben en voor mensen die onderzocht worden op darmkanker, prostaatkanker of longkanker.

Ademanalyse
Mensen die voor een van de genoemde onderzoeken naar Bernhoven komen, wordt gevraagd op vrijwillige basis een ademtest te doen. Daarnaast krijgen deze mensen de gebruikelijke onderzoeken. De ademtest vervangt dus nog niet de normale diagnostiek. Met de ademtest hoopt het onderzoek aan te tonen dat de elektronische neus in staat is aan de uitademingslucht te detecteren wat er met een patiënt aan de hand is. Deze ademanalyse is niet belastend. De patiënt ademt vijf minuten lang in het apparaat. De elektronische neus registreert de uitademingslucht en daaruit volgt een analyse.

Revolutionair
In de toekomst betekent dit dat bepaalde onderzoeken die nu nog nodig zijn voor diagnostiek en die soms erg belastend zijn, straks niet meer nodig zijn. Zo is een punctie bij borstkanker straks misschien niet meer nodig of kan een colonscopie van de darm voorkomen worden. Dat gebeurt nu al bij de ureum ademtest voor de maagzweerbacterie. Dankzij deze test hoeft de patiënt geen gastroscopie meer te ondergaan, een onderzoek waarbij de patiënt een slang moet inslikken die via de slokdarm in de maag wordt gebracht. Een revolutionaire ontwikkeling. Het onderzoek in Bernhoven wordt begeleidt door gespecialiseerd MDL-verpleegkundige Brigitte Janssen.

Uitgelichte foto:

Bron: Bernhoven