Op 24 juni 2016 wordt een nieuw Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) in het JBZ in gebruik genomen.

Vanaf die datum worden medisch specialistische en verpleegkundige gegevens van patiënten door alle JBZ-zorgverleners digitaal bijgehouden in één EPD. Tot nog toe heeft een patiënt meerdere dossiers bij de verschillende specialismen. Straks heeft elke patiënt één dossier, waar elke betrokken zorgverlener een deel van vult. Op 5 april 2016 is het JBZ gestart met een informatiecampagne voor patiënten en zorgpartners over wat het EPD precies is en wat de mogelijkheden in de nabije toekomst zijn. Zo is bijvoorbeeld vanaf 5 april op www.jbz.nl via een filmpje informatie over het EPD en het patiëntenportaal te zien.

In het Elektronisch Patiëntendossier worden alle gegevens van patiënten van het JBZ digitaal vastgelegd: van afspraken, behandelplan, spoedeisende hulp, anesthesie- en operatieproces tot medicatie en klinische aantekeningen. Alle JBZ-zorgverleners die bij de zorg voor een patiënt betrokken zijn, gaan dit dossier gebruiken. Zorgverleners buiten het ziekenhuis zoals huisartsen moeten voor inzage in het dossier toestemming krijgen van de patiënt. Omdat het dossier voortdurend up-to-date wordt gehouden, beschikken alle bevoegde JBZ-zorgverleners op iedere plek steeds over de juiste, actuele informatie.

Jeroen Bosch Ziekenhuis
In het Jeroen Bosch Ziekenhuis richten we ons op het bieden van voortreffelijke zorg. Zorg die veilig en gastvrij is en waarin een open dialoog mogelijk is tussen zorgverlener en patiënt. Zorg die gegeven wordt in een stimulerende omgeving waarin continu wordt gestreefd naar verbetering en kennisoverdracht. Bijvoorbeeld door onderzoek, samenwerking met andere zorgpartners en bedrijven en door het opleiden van jonge medische en andere professionals. Zorg waarbij gewerkt wordt vanuit één kerngedachte: Aandacht maakt ’t beter.

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis uit ’s-Hertogenbosch is een groot STZ-ziekenhuis met ruim 760 bedden en zo’n 4.000 medewerkers. De 260 medisch specialisten binnen het JBZ  zijn georganiseerd in de Bossche Specialisten Coöperatie (BSC). Het JBZ verzorgt samen met de BSC de medisch-specialistische zorg in de regio  ’s-Hertogenbosch en Bommelerwaard. Bijzondere aandachtsgebieden zijn minimaal invasieve (robot)chirurgie en ketenzorg.

Bron: JBZ