Bertjo Renzenbrink start op 1 september 2022 als medisch directeur van het Daan Theeuwes Centrum (DTC) te Woerden en vormt vanaf die datum samen met Karel Nicolas de directie.

Renzenbrink (1964) werd opgeleid in De Hoogstraat Revalidatie te Utrecht. Zijn loopbaan is hij begonnen als (neuro)revalidatiearts en opleider in RC Roessingh te Enschede. Van 2013 tot 2017 was hij werkzaam als revalidatiearts en medisch directeur bij de Sint Maartenskliniek te Nijmegen. Aansluitend was hij bestuurder bij Rijndam Revalidatie te Rotterdam, waar hij op 31 januari j.l. zijn dienstverband heeft beëindigd.

Het DTC is een medisch specialistisch revalidatiecentrum met een focus op jongeren met ernstig niet-aangeboren hersenletsel (NAH).