Medische apparatuur wordt steeds belangrijker in een ziekenhuis, maar het onderhoud ervan is vaak niet eenduidig geregeld. Het UMC Utrecht ontwikkelde daarom in samenwerking met softwareleverancier ProtocolBuster en onder regie van Pontes de zogenoemde ProtocolManager: een oplossing voor controle, onderhoud en correct gebruik van medische apparatuur in ziekenhuizen. Het softwareprogramma zorgt ervoor dat medische apparatuur op tijd en op basis van de juiste protocollen onderhoud krijgt. De ProtocolManager wordt in het UMC Utrecht al enkele jaren succesvol gebruikt: het onderhoud wordt nu effectiever, eenvoudiger en consequenter uitgevoerd.

In het UMC Utrecht worden ongeveer 18.000 apparaten onderhouden op basis van 320 verschillende protocollen. Het is belangrijk om het beheer van deze apparaten goed te borgen.  Met het gebruik van ProtocolManager wordt meer inzicht verkregen in het onderhoud van alle apparaten. De planning verbetert en er kunnen kosten bespaard worden door automatische aansturing van testapparatuur en standaardisatie van handelingen. Hierdoor wordt de kans op het maken van fouten verkleind.

Als meer ziekenhuizen met dit systeem gaan werken is er nog een bijkomend voordeel: er ontstaat een gezamenlijk overzicht over falende apparatuur. Als er met een specifiek apparaat problemen zijn, kunnen meerdere ziekenhuizen hier alert op zijn en dit met meer gebruikers aankaarten bij een fabrikant.

Het systeem voorziet ook in goede training van personeel dat met de apparatuur moet werken. Zodra er een nieuw apparaat in het ziekenhuis in gebruik wordt genomen, wordt dit gecommuniceerd naar de Trainingsmanager. Dit is een software applicatie die ervoor zorgt dat medewerkers die met de apparatuur moeten werken ook beschikken over de benodigde kennis. Zo houdt het ziekenhuis het overzicht hoe actueel de kennis van de medewerkers is.

Pontes Medical Expertmeeting
De software is onder regie van Pontes Medical ontwikkeld door het UMC Utrecht en ProtocolBuster in samenwerking met zorgverleners, onderhoudstechnici en externe onderhoudsleveranciers. De ProtocolManager wordt gepresenteerd op de Pontes Medical Expertmeeting, die vrijdag 10 juni in Utrecht plaatsvindt.

Bron: UMC Utrecht