Marc Veldhoven, voorzitter van de Raad van Bestuur van ZuidZorg, heeft besloten om per 1 januari 2017 met pensioen te gaan. Deze beslissing is tot stand gekomen in goed overleg met de Raad van Toezicht van ZuidZorg. De Raad van Toezicht heeft respect voor dit besluit en waardeert de wijze waarop de heer Veldhoven zich altijd heeft ingezet voor ZuidZorg.

De Raad van Toezicht heeft zich beraden op de ontstane situatie. De Raad heeft vervolgens Charles Laurey, thans reeds lid van de Raad van Bestuur, gevraagd en bereid gevonden om per 1 januari 2017 als eenhoofdige Raad van Bestuur de bestuursverantwoordelijkheid voor ZuidZorg voorlopig op zich te nemen, daarbij ondersteund door het bestaande directieteam. In lijn hiermee zal Marc Veldhoven in de loop van de tweede helft van 2016 geleidelijk aan al zijn bestuurlijke portefeuilles gereed maken voor overdracht aan Charles Laurey. De Raad van Toezicht is van mening dat hiermede de bestuurlijke continuïteit van ZuidZorg is gewaarborgd. In de komende periode wordt, op basis van een strategische analyse, bezien hoe de Raad van Bestuur definitief vorm zal krijgen voor de langere termijn.

Na bijna 6 jaar gaat Marc Veldhoven ZuidZorg verlaten. Er is veel gebeurd in deze 6 jaar. Het zorgstelsel is sterk veranderd de afgelopen jaren. ZuidZorg heeft zich moeten aanpassen aan totaal andere en nieuwe omstandigheden en heeft dit voornamelijk gerealiseerd door afslanking van overhead en management en verhoging van de productiviteit. ZuidZorg heeft zich moeten omvormen tot de systeemaanbieder van zorg in de regio Zuidoost-Brabant. Dit alles met behoud van de hoge kwaliteit die men van ZuidZorg gewend is. De Raad van Toezicht is Marc Veldhoven dankbaar voor de bijdrage die hij aan deze transformatie heeft geleverd. De Raad wenst hem alle goeds voor de toekomst.