De 150 verpleegzorginstellingen die de Inspectie (IGZ) het afgelopen half jaar extra heeft geïnspecteerd, voldoen grotendeels aan de normen voor veilige zorg.

Vooral op het gebied van deskundigheid en inzetbaarheid van personeel ziet de inspectie verbetering. De betrokkenheid en aandacht van medewerkers voor cliënten is groot. Punten voor verbetering zijn de scholing van medewerkers, het toezien op medicatieveiligheid, het cliëntdossier en de afstemming van de verschillende onderdelen van het zorgplan.

Meer persoonlijke aandacht en zorg

In 2014 publiceerde de IGZ het rapport ‘Verbetering van de kwaliteit van ouderenzorg gaat langzaam’. Daaruit bleek dat een deel van de verpleegzorginstellingen onvoldoende in staat was om de zorg voor kwetsbare bewoners op een goed niveau te brengen en voortdurend verder te verbeteren. De IGZ heeft het afgelopen half jaar toezicht gehouden op deze 150 instellingen. Bij 71 procent van deze instellingen heeft de inspectie in de afgelopen twee jaar al veel meer toezicht gehouden. De zorg in de getoetste instellingen is de afgelopen tijd verbeterd. Er is meer aandacht voor de cliënt. Waar ruim twee jaar geleden meer dan de helft van alle instellingen het personeel onvoldoende had afgestemd op de indicatie en zorgbehoefte van de cliënt, heeft nu 67 procent van de 150 bezochte instellingen dit wel bereikt.

Kijken naar de kwaliteit van leven door de ogen van de ouderen zelf

Van januari tot september 2015 bracht de inspectie toezichtbezoeken en hield zij gesprekken met de besturen van 150 instellingen waar zij extra aanleiding zag om dit te doen. De bezoeken aan deze organisaties zijn gebracht in een periode waarin de inspectie bezig is om haar toezicht op de zorg voor kwetsbare ouderen aan te passen aan de ontwikkelingen in zorg en samenleving. De komende jaren gaat de inspectie haar toezicht meer richten op de eigen verbeterkracht van zorginstellingen, met een grote rol voor bestuurders van deze instellingen. En de inspectie gaat verder met de ontwikkeling van haar toezichtmethoden vanuit de cliënt zelf: kijken door de ogen van de cliënt naar de kwaliteit van leven. Natuurlijk blijft de inspectie alert op veiligheid van de zorg en houdt zij extra aandacht voor instellingen waar dat nodig is.