De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft onlangs onaangekondigd een bezoek gebracht aan het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ).
Het doel was een onderzoek naar hygiëne en infectiepreventie. Dit onderzoek maakt onderdeel uit van een landelijke steekproef; de bezochte ziekenhuizen zijn at random bepaald. Het onderzoek in het JBZ vond plaats op de verpleegafdelingen Orthopedie en Chirurgie en op de OK. De IGZ oordeelde direct positief over de wijze waarop het JBZ voldoet aan de (strenge) eisen op dit gebied.

Hygiënemaatregelen

Het onderzoek van de IGZ spitste zich vooral toe op de hygiënemaatregelen om infecties tijdens en na een operatie te voorkomen. Onderwerp van toetsing waren de voorbereidende maatregelen bij een operatie, toediening van pre-operatieve antibiotica, omgaan met ontharing, temperatuurcontrole voor, tijdens en direct na de operatie. Ook de werkwijze op de OK met betrekking tot zo weinig mogelijk verstoringen van het primaire proces (aantal deurbewegingen) werd getoetst. Daarnaast zijn tien patiënten geïnterviewd door de IGZ over het gehele proces rondom hun behandeling. Alle patiënten waren uitermate tevreden over de begeleiding en over de zorg in het JBZ in het algemeen.

Grote waarde

Dit leidde ertoe dat de Inspectie haar positieve oordeel gaf over de werkwijze van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. De Raad van Bestuur hecht grote waarde aan deze IGZ-beoordeling èn aan de positieve waardering van de betrokken patiënten. Zij spreekt haar dank uit aan de medewerkers die zorgvuldig denken en werken volgens de interne richtlijnen van de hygiëne en infectiepreventie op de verschillende bezochte afdelingen.