Het St. Antonius Ziekenhuis heeft met de Pancreatitis werkgroep Nederland onderzoek gedaan naar een andere manier van behandelen bij een milde alvleesklierontsteking.
Het onderzoek toont aan dat eerder verwijderen van de galblaas bij deze aandoening veel gezondheidswinst oplevert, zonder dat dit gepaard gaat met een hoger risico. Op 26 september werden de resultaten van dit onderzoek (de PONCHO trial) gepubliceerd in het gerenommeerd medisch tijdschrift The Lancet. Het onderzoek is bedacht in het St. Antonius Ziekenhuis en opgezet en uitgevoerd in samenwerking met de Pancreatitis Werkgroep Nederland.
 

Wat werd onderzocht?

Een alvleesklierontsteking (‘pancreatitis’) wordt meestal veroorzaakt door galstenen die de uitgang van de alvleesklier verstoppen. De huidige behandelmethode is dat de galblaas met hierin de galstenen na gemiddeld zes weken operatief wordt verwijderd om herhaling van de pancreatitis te voorkomen. Echter gedurende deze zes weken worden veel patiënten opnieuw opgenomen met nieuwe galsteenproblemen. De alternatieve strategie is om niet zes weken te wachten maar de galblaas al eerder te verwijderen, namelijk voordat de patiënt met ontslag gaat. Voor deze aanpak ontbrak echter goed wetenschappelijk bewijs en er werden vraagtekens gezet bij de veiligheid van de galblaasoperatie zo vroeg na de alvleesklierontsteking. Reden voor het St. Antonius en de Pancreatitis werkgroep Nederland om te onderzoeken welke strategie de voorkeur verdient.

Resultaten

Van de 136 patiënten bij wie de operatie werd uitgesteld kwam 23% vroegtijdig terug voor heropname. In de groep van 128 patiënten bij wie meteen werd geopereerd werd slechts 5% heropgenomen. Bovendien bleek dat meer dan de helft van de patiënten in de groep van uitgestelde operatie tijdens de wachttijd last bleef houden van galsteenaanvallen in de thuissituatie. Ook waren patiënten die meteen werden geopereerd doorgaans sneller weer aan het werk. Problemen bij het verwijderen van de galblaas kwamen in beide groepen nauwelijks voor. Concluderend leverde de strategie van het meteen verwijderen van de galblaas veel gezondheidswinst op, zonder de patiënt bloot te stellen aan een hoger operatierisico.
De uitkomsten van dit onderzoek zullen artsen wereldwijd helpen in het bepalen van beleid bij deze aandoening en patiënten helpen aan een sneller herstel na een alvleesklierontsteking.

Over Pancreatitis werkgroep Nederland

Pacreatitis werkgroep Nederland is een landelijk samenwerkingsverband tussen academische en topklinische ziekenhuizen. Zij heeft ruim 80 leden vanuit alle 8 universitaire medische centra en 14 grote opleidingsziekenhuizen. Het doel van de werkgroep is het verbeteren van de behandeling van patiënten met acute en chronische pancreatitis door een combinatie van centralisatie, consultatie en multicenter onderzoek.
De PONCHO studie is het vierde onderzoek in een reeks landelijke onderzoeken waarmee de Pancreatitis werkgroep Nederland een belangrijke internationale bijdrage levert aan de behandeling van deze ziekte. Meer informatie vindt u op www.pancreatitis.nl .