Beyond Eyes intensiveert samenwerking met bba binnenmilieu - foto twee directeuren
Jeroen Groenen (manager Beyond Eyes, links) en Atze Boerstra (directeur bba binenmilieu, rechts) beklinken hun samenwerking

Na de lancering van Beyond Eyes begin dit jaar verstevigt het nu al zijn samenwerking met partner bba binnenmilieu. Beyond Eyes is een uniek samenwerkingsverband met verschillende kennisexperts, waarvan bba binnenmilieu er sinds de lancering al één is. Ingenieursbureau bba binnenmilieu is gespecialiseerd in het creëren van een gezond binnenmilieu en het optimaliseren van comfort, gezondheid en prestaties van gebouwgebruikers. Tot hun specialisme behoren thema’s als binnenluchtkwaliteit, thermisch binnenklimaat en licht.

Als de coronapandemie ons één ding heeft geleerd, is het wel dat werkplekken gezond en veilig moeten zijn. Wanneer medewerkers naar het werk gaan of straks weer terugkeren, is het van groot belang dat zij in een omgeving kunnen werken waar het binnenklimaat veilig en gezond is ingericht. Dit betekent: goed geventileerde ruimtes en een aangename binnentemperatuur, zodat ziektekiemen zo min mogelijk kans van overleven en verspreiden hebben. Naast comfort is zuinige omgang met energie van belang. De vele klimaatmarsen en klimaattop in Glasgow bevestigen immers allen hetzelfde: het moet duurzamer. Het creëren en bewaken van werkomgevingen die tegelijkertijd gezond, duurzaam én comfortabel zijn, is dan ook een actueler thema dan ooit. Een integrale aanpak is nodig om op alle fronten vooruitgang te boeken.

BE Vital

Hoe Beyond Eyes tezamen met bba binnenmilieu deze gezonde, energiezuinige en comfortabele werkomgevingen realiseert? Door data en expertise slim te bundelen, met een systematische analyse en interpretatie van de verschillende datastromen. Zo beziet de dienst ‘BE Vital’ integraal de beleving van alle gebouwgebruikers, de data uit comfortsensoren, de kenmerken van het gebouw en instellingen van installaties.

“Het verstevigen en uitbreiden van het partnership met bba binnenmilieu is de volgende stap binnen de dienstverlening van Beyond Eyes. De inzichten van Beyond Eyes en bba samen vormen een uitstekende synergie voor het creëren en waarborgen van gezonde, duurzame én comfortabele werkomgevingen. Door de krachten te bundelen, kunnen we niet alleen problemen inzichtelijk maken, verhelpen en klachten reduceren voor onze klanten, maar vooral ook écht gezondere en comfortabele werkplekken realiseren die bijdragen aan de vitaliteit van medewerkers”, aldus Jeroen Groenen, manager van Beyond Eyes.

Healthy Building Index tool

Bba binnenmilieu zet de userfeedbacktool ‘Healthy Building Index’ in om de ervaringen van gebouwgebruikers over binnenmilieu-aspecten als temperatuur, licht, geluid en luchtkwaliteit op een systematische manier in kaart te brengen. Daarnaast ontstaat door een gebouwopname een goed beeld van de staat en inrichting van het gebouw en de installaties. Daarbij is zowel aandacht voor de impact op comfort als voor energie. Comfortsensoren monitoren of gebouwgebruikers onder de juiste omstandigheden kunnen werken. Het combineren van deze inzichten leidt tot concrete verbetervoorstellen, die (desgewenst direct) in desbetreffende gebouwen door te voeren zijn. Op die manier faciliteer je een gebouw dat gedurende de looptijd van de overeenkomst te allen tijde aansluit bij de activiteiten en behoeftes van gebruikers.

“De energietransitie biedt kansen om ook het binnenmilieu in gebouwen te verbeteren. Daarnaast is het zo dat de aandacht voor gezondheid en comfort op het werk sowieso groeit, deels ten goede van de coronapandemie. Met BE Vital kunnen zowel de presentaties op het gebied van comfort als energie inzichtelijk gemaakt en verbeterd worden, waarbij niet alleen ingezet wordt op duurmetingen met behulp van sensoren, maar ook de ervaringen van de gebruikers worden meegenomen. Met als uiteindelijke doel: inzicht krijgen in (verdere) verbetermaatregelen en het maximale uit je gebouw en installaties halen”, vertelt Atze Boerstra (directeur bba binnenmilieu).

> Lees hier het interview met bba-directeur Atze Boerstra over het Masterplan Ventilatie
Verpleeghuizen, in FMT Gezondheidszorg magazine, 2021 #2