Met behulp van een PET-scan en een nieuw radioactief gelabeld medicijn zijn de biologische processen in het brein beter zichtbaar. Deze zogeheten tracer is ontwikkeld door Pieter Klein tijdens zijn promotieonderzoek. ‘Mogelijk draagt dit onderzoek bij aan de vroege diagnose van ziektes zoals Alzheimer, Parkinson en Huntington.’ Klein promoveerde 2 april bij Amsterdam UMC.

Bij beginnende dementie produceren de zenuwcellen veel glutamaat. Door deze overmaat aan glutamaat wordt de NDMA-receptor in de hersenen te vaak geactiveerd. Dit leidt uiteindelijk tot het afsterven van zenuwcellen. De radioactief gelabelde tracer onderzocht door Klein, kan de activiteit van de NMDA-receptor in beeld brengen en zo mogelijk bijdragen aan de diagnose van hersenaandoeningen.

Klein legt uit dat de bestaande tracers niet optimaal werken als PET-tracer. ‘Daarom hebben we gezocht naar tracers met verbeterde karakteristieken.’ En deze heeft hij gevonden. Klein concludeerde dat de PK209-tracer mogelijk bruikbaar is in combinatie met de PET-scan.

Een PET-scan kan voor sommige ziekten de diagnose stellen omdat het processen in het lichaam zichtbaar maakt. De tracer die hierbij wordt gebruikt bepaald welk proces in beeld wordt gebracht. Klein focust zich op tracers die processen laten zien die mogelijk relevant zijn voor de diagnose van hersenaandoeningen. Een vervolg op zijn onderzoek is het testen van deze tracer bij mensen. ‘Als deze studies succesvol zijn, is mijn onderzoek een puzzelstukje in het onderzoek naar Alzheimer en andere hersenaandoeningen.’