Return@Work leidt tot een snellere eerste moment van werkhervatting en meer herstel van klachten na 9 maanden. Return@Work is  een blended  e-health programma dat werknemers met psychische klachten helpt het werk weer op te pakken.
Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat werd verricht onder leiding van Prof. dr. Christina van der Feltz-Cornelis in een samenwerkingsverband van het Trimbos Instituut, Achmea, GGz Breburg en Tilburg University en dat werd gefinancierd door ZonMw, Achmea en GGz Breburg.
Veelvoorkomende psychische problemen, zoals depressie, angst en somatisatie, gaan vaak gepaard met verzuim. Return@Work is een blended e-health programma dat zich richt op de terugkeer naar werk voor werknemers met deze problemen. In Return@Work krijgt de werknemer online een zelfhulpprogramma waarin hij gemotiveerd wordt om het werk weer (gedeeltelijk) op te pakken. De bedrijfsarts ontvangt vanuit Return@Work adviezen om de werknemer beter te kunnen begeleiden, en een consulent psychiater is beschikbaar voor consultatie.
In totaal hebben 220 werknemers met depressie, angst en somatisatie deelgenomen aan het onderzoek. Van die 220 werknemers kregen 131 het Return@Work programma aangeboden en 89 werknemers kregen gebruikelijke verzuimbegeleiding. De resultaten laten zien dat Return@Work leidt tot een snellere eerste moment van werkhervatting en meer herstel van de klachten na 9 maanden. Op dit moment wordt bekeken hoe Return@Work kan worden opgenomen in de reguliere werkwijze van Achmea. De resultaten van Return@Work zijn onlangs gepubliceerd in Journal of Medical Internet Research. Lees hier het artikel.
Contactpersoon:
prof.dr. Christina van der Feltz-Cornelis
c.vanderfeltz-cornelis@ggzbreburg.nl