Behandelaren van het Centrum Persoonlijkheidsstoornissen van GGz Breburg hebben een app ontwikkeld voor cliënten met een persoonlijkheidsstoornis.
De app wordt ingezet bij de deeltijdbehandeling van Mentalization Based Treatment (MBT) en is bedoeld voor cliënten (volwassenen) die onvoldoende vermogen bezitten om de controle te houden over hun emotionele reacties.
De MBT-app is al in gebruik en de eerste ervaringen van cliënten zijn positief.Kort gezegd voegt de app het volgende toe aan de behandeling:
– De cliënt heeft altijd zijn/haar signaleringsplan bij zich.
– Er kunnen push-berichten (melding op het scherm bij nieuw bericht) ingeschakeld worden, waarbij de app aan de cliënt vraagt om te onderzoeken in welke fase hij/zij zich op dat moment bevindt. Dit draagt bij aan de bewustwording van de emotionele toestand van de cliënt. Het verhoogt het inzicht in vastzittende patronen en draagt bij aan de toename van keuzemogelijkheden van adequaat gedrag. Na ontvangst van een push-bericht kan de cliënt in zijn/haar plan meteen acties ondernemen om de spanning te verlagen. Doordat het plan nu altijd binnen handbereik is, kan een mogelijke crisis worden voorkomen.
Enthousiast
De cliënten die al met de app werken zijn erg enthousiast. Zo schreef een cliënt van de deeltijdbehandeling: “de push-herinneringen maken dat ik contact houd met anderen, zodat ik de verbinding met mensen blijf voelen”.
Centrum Persoonlijkheidsstoornissen
De MBT-app is de tweede app die GGz Breburg uitbrengt, ontwikkeld vanuit het Centrum Persoonlijkheidsstoornissen. Dit centrum behandelt mensen met diverse vormen van persoonlijkheidsstoornissen.
De app is ontwikkeld samen met het externe bureau Estate Internet en is vooralsnog niet voor iedereen verkrijgbaar. De MBT-app wordt in de behandeling aangeboden, als de cliënt ermee wil en kan werken én dit passend is binnen het gezamenlijk opgestelde behandelplan.
Mentalization Based Treatment (MBT)
Mentaliseren houdt in dat je je eigen gedrag en dat van anderen kunt begrijpen en verklaren vanuit achterliggende gevoelens, gedachten, behoeften en motivatie. Bij mensen met bijvoorbeeld een borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) neemt het mentaliserend vermogen snel af bij verhoogde spanning, bijvoorbeeld wanneer contacten met anderen intenser en hechter worden. De problematiek kenmerkt zich door een aanhoudend patroon van emotionele instabiliteit, impulsief gedrag en moeite hebben met het in stand houden van intieme relaties. MBT is gericht op het versterken van het mentaliserend vermogen.
Over GGz Breburg
GGz Breburg is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Midden- en West-Brabant. Wij bieden de best passende specialistische behandeling en ondersteuning waarmee mensen met een psychiatrisch probleem weer verder kunnen in hun dagelijks leven.