In  oktober 2014 werd het Laurentius Ziekenhuis in Roermond getroffen door een stroomstoring. Vanwege het haperende noodaggregaat zat het ziekenhuis bijna twee uur zonder stroom. Acht patiënten moesten worden geëvacueerd en operaties werden uitgesteld. De spoedeisende hulp werd gesloten. Uit onderzoek bleek dat het falen van de installatie niet werd veroorzaakt door slecht of achterstallig onderhoud of ontoereikende procedures. Maar waar ging het dan wel mis en welke lessen zijn daaruit getrokken? Ger Biesmans, manager bedrijfsvoering facilitair bedrijf & bouw en Sven Lamerichs Manager techniek, logistiek en veiligheid van het Laurentius Ziekenhuis gaan tijdens de workshop “Noodstroominstallaties in ziekenhuizen (28 februari) in op de calamiteit van die dag en de “lesson  learned”. Ook deskundigen van andere ziekenhuizen geven presentaties over onder meer hun ervaringen. Er wordt onder meer ingegaan op de kwestie of een opdeling van de elektrische installatie preferent en non- preferent in een modern ziekenhuis nog wel adequaat is.

 

Voor meer informatie of om u aan te melden, klik hier.