Het Erasmus MC is een campagne gestart om patiënten erop te wijzen hun zorgpolis goed te controleren voor ze naar het ziekenhuis gaan.
Niet alle ziekenhuiskosten worden automatisch vergoed. Met de bewustwordingscampagne wil het Erasmus MC voorkomen dat patiënten onverwacht een hoge rekening moeten betalen.
Plicht
Het Erasmus MC wil patiënten stimuleren om te controleren of hun verzekeraar een contract heeft met het Erasmus MC en of een behandeling wel of niet vergoed wordt.
Sinds kort worden daarom folders en posters verspreid in de wachtruimten op de poliklinieken en bij de inschrijfbalies. Ook is er een website gelanceerd met meer informatie over zorgkosten.

 
Bron: Erasmus MC