Op het najaarscongres van de Nederlandse Vereniging van Cardiologie is de Landelijke Transmurale Afspraak (LTA) Hartfalen gepresenteerd.
Deze LTA gaat uit van de meest recente Nederlandse en Europese richtlijnen over hartfalenzorg.
Het gaat hier om een ketenafspraak over de organisatie van de zorg bij hartfalen die 5 november j.l. op het landelijke congres in Papendal werd gepresenteerd. Het einddoel om voor alle hartfalenpatiënten een naadloos op elkaar aansluitend systeem van zorg te creëren voor ziekenhuiszorg en huisartsen is daarmee een grote stap dichterbij gekomen. Met deze afspraak moet het niet uitmaken waar een patiënt zijn of haar eerste diagnose van hartfalen krijgt gesteld. De cardiologen gaan de LTA via het kwaliteitsprogramma Connect naar de regio’s brengen.
De keten compleet
De totstandkoming van de ketenafspraak biedt cardiologen en huisartsen een goede standaard voor de beste hartfalenzorg. Enkele jaren geleden werd geconstateerd dat de zorg voor patiënten met hartfalen over de hele zorgketen van eerste en tweede lijn beter kon. Het Zorginstituut Nederland heeft initiatief genomen. Een landelijke werkgroep ‘transmurale zorg bij hartfalen’ werd opgericht en ging aan de slag om de organisatie van de hartfalenzorg met aandacht voor kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid te optimaliseren.
Deze werkgroep bestond uit cardiologen, huisartsen, hartfalenverpleegkundigen, een vertegenwoordiger van de Hart&Vaatgroep als patiëntenvereniging en een vertegenwoordiger namens Zorgverzekeraars Nederland. Eerst zijn knelpunten in de zorg bij hartfalen geïnventariseerd. Deze knelpunten dienden als uitgangspunt voor de LTA. De LTA beschrijft onder andere welke diagnostiek nodig is en wanneer een patiënt weer terug kan naar de huisarts, en welke, voorlichting en leefstijladvisering nodig is.
NVVC Connect
De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie is enkele jaren geleden gestart met NVVC Connect. In Connect Hartfalen gaat het om het verbeteren van zorg en de organisatie van zorg voor patiënten met hartfalen door het optimaliseren en intensiveren van de samenwerking tussen huisartsen, cardiologen en hartfalen verpleegkundigen. De LTA Hartfalen wordt in het NVVC Connect verder uitgerold.