Op 16 november opent het Brucker Biofeedback Therapie Centrum officieel haar deuren in Rotterdam.
 
De Brucker Biofeedback Methode (BBFM) is volgens eigen zeggen een baanbrekende nieuwe revalidatietherapie die nu ook in Nederland zal worden aangeboden. Waar voorheen werd gedacht dat een beschadiging in het centrale besturingssysteem van de spieren nooit meer te herstellen zou zijn, is deze gedachte voor veel patiënten wetenschappelijk weerlegd!
Wat is de Brucker Biofeedback Methode?
BBFM is de weergave, door middel van visuele en auditieve hulpmiddelen, van fysiologische processen die binnen het lichaam geactiveerd worden door het centrale zenuwstelsel.
In de Verenigde Staten en in Duitsland wordt al enige tijd een leertechiek toegepast die het mogelijk maakt om functionele zenuwcellen te trainen om nieuwe verbindingen te maken met disfunctionele spieren om op deze wijze de functie van de spieren te verbeteren of te herstellen. Het is een techniek die de signalen tussen de hersenen en het lichaam meet (ElektroMyoGram onderzoek). Indien de signalen te zwak zijn, kan de patiënt niet selectief de bijbehorende spieren inzetten. Met behulp van electroden en een speciaal ontwikkeld computerprogramma worden subtiele spierbewegingen voor de patiënt hoorbaar en zichtbaar gemaakt. Door gecontroleerde training ontstaan nieuwe zenuwverbindingen die ertoe leiden dat het signaal naar de beoogde spieren wordt versterkt. Dit helpt de patiënt bij het optimaliseren en versterken van lichamelijke bewegingen en ondersteunt daardoor essentiële levensfuncties.
Functionele verbetering van de patiënt is mogelijk zelfs jaren na het ontstaan van het letsel.
De Brucker Biofeedback Methode is ontwikkeld door Prof. Dr. Bernhard Brucker van het Jackson Medisch Centrum van de Universiteit van Miami, USA en wordt vanaf 2008 in Europa aangeboden door het behandel- en onderzoekscentrum Schön Klinik in München Harlaching.
Het nieuwe BBFM centrum in Rotterdam is ontstaan in samenwerking met het BBFM centrum in Curaçao en de Schön Klinik München Harlaching.
Waar bestaat een Brucker Biofeedback behandeling uit?
Een BBFM therapieplan begint bij de diagnose van de bestaande spierfunctie door een speciaal hiervoor opgeleide fysiotherapeut. Als onderdeel van het eerste consult wordt een specifiek behandelplan voor elke patiënt voorgesteld.
Tijdens de BBFM behandeling worden elektroden aangebracht op de spieren waarmee wordt gewerkt. Via een speciaal ontwikkeld computerprogramma worden de neuromusculaire signalen gemeten en visueel gemaakt op een beeldscherm. Door middel van deze visuele controle leert de patiënt zijn spieren doelgericht in te zetten.
De behandeling wordt uitgevoerd door ervaren fysiotherapeuten die een intensieve BBFM opleiding hebben gevolgd. Er worden 10 tot 20 behandelingen aangeboden per therapieblok. In het afsluitgesprek van ieder blok worden de voorafgaande therapieën geanalyseerd. Hierin worden suggesties gegeven voor verdere oefening thuis en voor verdere fysiotherapeutische behandelingen van de betreffende spiergroepen, waarmee de therapieresultaten behouden blijven.
Voor wie is Brucker Biofeedback Methode geschikt?
Brucker Biofeedback therapie is een unieke vorm van revalidatietherapie die kan worden toegepast bij kinderen en volwassenen met aandoeningen aan het centrale zenuwstelsel.
Er zijn tot op heden volgens eigen zeggen zeer goede resultaten geboekt bij patiënten met aandoeningen als gevolg van Cerebrale Parese, traumatisch hersenletsel, bij patiënten die een beroerte hebben gehad of patiënten met een onvolledige dwarslaesie, bijvoorbeeld door toedoen van een ruggenmergletsel.
Bron: BBFM Centrum Nederland