Het College van Bestuur van de TU/e heeft Carmen van Vilsteren benoemd tot Directeur van de Strategic Area (SA) Health.
Van Vilsteren is ondernemer en begeleidt in die hoedanigheid universitaire medische startups . Daarnaast is ze CEO van MicroSure, een spin-off van de TU/e op het gebied van microchirurgie robots.
Health is één van de drie strategische speerpunten van de TU/e, naast Smart Mobility en Energy. Zo is de TU/e de eerste Nederlandse universiteit die een ingenieursopleiding in Biomedische Technologie startte. De universiteit wil wereldwijd opereren en zich profileren met onderzoek op dit gebied.
Carmen van Vilsteren studeerde in 1985 cum laude af in Industrial Engineering and Design aan de TU Delft en heeft een fraaie loopbaan in de industrie achter de rug. Ze was actief bij zowel startups als bij multinationals, laatst als Solution Development Manager for Material Science Business Unit bij FEI Company (2008-2015). Daarvoor werkte ze van 1986 tot 2004 in verschillende functies bij Philips Healthcare, met name binnen de Cardio Vasculaire Röntgen divisie, waar onder haar leiding diverse succesvolle nieuwe systemen zijn ontwikkeld en in de markt gezet.
De nieuwe Health-directeur ziet enorm uit naar haar nieuwe rol . Naar eigen zeggen past die als gegoten. “De rode draad in mijn loopbaan ligt bij hightech innovatie in healthcare en dat is tegelijk mijn passie. Mijn ervaring in de industrie is vooral complementair aan de kennis die al aanwezig is op de TU/e. Ik denk dat juist die combinatie heel krachtig is en ik daarmee de SA Health verder kan uitbouwen en versterken,” zo zegt Van Vilsteren.
Het College van Bestuur van de TU/e is blij met de komst van Van Vilsteren als director bij Health. “Met Carmen van Vilsteren hebben we iemand in huis die de kwaliteiten verenigt die deze sleutelpositie vraagt”, zegt voorzitter Jan Mengelers. “Meer dan ooit zoeken we verbinding en samenwerking met externe partners en partijen. Ze heeft ruime ervaring op het snijvlak van gezondheid, onderzoek en techniek. Daarnaast heeft ze haar sporen verdiend in het bedrijfsleven. Dat is voor het leiden van deze Strategic Area van groot belang. Bovendien kent ze het ecosysteem van Brainport. De TU/e heeft dan ook hoge verwachtingen.”
De SA Health streeft naar technologie met een menselijk gezicht. Doel is om de hoogwaardige technische kennis aan de TU/e  te vertalen naar technologische oplossingen. Niet alleen in een complexe dure ziekenhuisomgeving, maar om de omslag te maken naar eerste en zelfs nulde lijns zorg (zelfzorg). Het ultieme doel is om de zorgkosten verlagen en de kwaliteit van leven verhogen