Innovaties die tot een betere zorg leiden, vinden vaak maar moeizaam de weg naar de zorgpraktijk.

Door ingewikkelde regelgeving, maar zeker ook doordat patiënten en professionals tijd nodig hebben om de innovatie te leren kennen en gebruiken. Zo verstrijken al gauw (te veel!) jaren voordat een idee tot brede toepassing komt. Fieldlab Eerstelijnszorg, gevestigd in Academisch Gezondheidscentrum Thermion in Nijmegen-Lent, wil hier verandering in brengen. Het fieldlab, waarin de HAN samenwerkt met het zorgwerkveld en Radboudumc, start dit najaar.

Nieuwe hulpmiddelen en werkwijzen
Het Fieldlab Eerstelijnszorg in Thermion heeft bepaald geen geringe ambitie: de medewerkers van het lab willen de tijdspanne tussen de ontwikkeling en de inzet van zorginnovaties aanmerkelijk inkorten. In het Fieldlab wordt hiertoe het gebruik van nieuwe hulpmiddelen en werkwijzen in de praktijk getest. Zo laat zich snel vaststellen óf en hoe de innovatie breed ingezet kan worden in de zorg. Met betere zorg voor de patiënten als resultaat.

Testen zorginnovaties in de praktijk
Eerstelijnszorg fieldlab schema van idee tot lanceringHet testen in de praktijk gaat als volgt te werk: zorggebruikers, zorgverleners, bedrijven en kennisinstellingen, waaronder de HAN en het Radboudumc, gaan samen na welke innovaties nodig zijn voor een betere zorg. En hoe de innovatie in de markt gezet kan worden. Bedrijven testen hun nieuwe producten in de omgeving waar die producten voor bedoeld zijn. De kennis van de tekentafel wordt daardoor verrijkt met ervaringen en tips van de gebruikers. Zo wordt er al in de ontwikkelfase recht gedaan aan en ingespeeld op concrete wensen van patiënten en zorgverleners.
Aangesloten partners fieldlab Eerstelijnszorg
De provincie Gelderland en regionale partners van naam verschaffen het fieldlab de nodige wind in de zeilen, omdat ze de meerwaarde en het potentieel ervan inzien.
Ivo Hendriks, projectleider bij de HAN en programmamanager van het Centre of Expertise Sneller Herstel en medeaanvrager van deze subsidie, ligt toe: ‘De provincie heeft een subsidie van € 200.000,- toegekend. Ook het bedrijfsleven investeert de komende jaren geld en tijd. De HAN en het Radboudumc zijn als kennispartners betrokken en investeren in deze kennisontwikkeling en -verspreiding. Het Lectoraat Innovatie in de Publieke Sector, het Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening en het HAN-instituut Paramedische Studies (IPS) zijn de kartrekkers. Vanuit de HAN-faculteit Techniek is een sleutelrol weggelegd voor het Lectoraat Model-Based Information Systems.’

Provinciale fieldlabs in de zorgsector
Op initiatief van de provincie Gelderland en onder verantwoordelijkheid van de zorginstellingen komen er in 2015 in totaal 4 fieldlabs van de grond. De HAN is op dit moment partner in een drietal van deze fieldlabs. De andere fieldlabs zijn gericht op respectievelijk:

Bron: Centre of Expertise Sneller Herstel,HAN
Fotobijschrift: Patiënten en professionals hebben tijd nodig om een zorginnovatie te leren gebruiken. Zo verstrijkt al gauw veel tijd voordat een idee tot brede toepassing komt. Fieldlab Eerstelijnszorg van de HAN en Radboudumc brengt hierin verandering © HAN