Drs. Cathy van Beek MCM is benoemd als lid van de Raad van Toezicht bij de Hersenstichting. Van Beek is lid van de Raad van Bestuur van het Radboudumc in Nijmegen. Daar heeft zij onder meer kwaliteit en veiligheid patiëntenzorg in haar portefeuille. Ze volgt Margreeth Smilde op die voorzitter van de Noordelijke Rekenkamer is geworden.

Van Beek heeft een schat aan ervaring op het gebied van patiëntenzorg, onder meer met het opzetten de eerste PatiëntenAdviesRaad (PAR) in Nederland en de eerste PAR in de UMC’s. In haar functie bij de Hersenstichting wil ze een bijdrage leveren om de hersengerelateerde zorg nog verder qua patiëntoriëntatie te ontwikkelen en te borgen.

“Ik ben gefascineerd door alle nieuwe kennis die beschikbaar komt over de invloed van het functioneren van de hersenen op het dagelijks menselijk functioneren en vice versa. De gevolgen voor de kwaliteit van leven van patiënten van hersenaandoeningen worden tot op de dag van vandaag zwaar onderschat ”, legt Van Beek haar persoonlijke motivatie uit. “Ik ben zeer gemotiveerd om hier vanuit mijn passie voor de patiënt en voor ‘de patiënt als partner’ bij te dragen vanuit de doelstelling van de Hersenstichting.

Herman de Haan, directeur van de Hersenstichting: “Met de toetreding van Cathy hebben we wederom een expert op het gebied van verbetering van patiëntenzorg in huis. Juist op dit gebied zijn we grote stappen aan het maken.”

De Raad van Toezicht bestaat verder uit voorzitter drs. Marlies de Ruyter de Wildt, Directeur-eigenaar buro Yousten, Den Haag en de leden prof. dr. Pim van Gool, Voorzitter Gezondheidsraad, hoogleraar Neurologie AMC Amsterdam, Mw. drs. Dorien Jongeneel, CFO/Directeur bedrijfsvoering Belastingdienst en Drs. Joep Pluymen, Directeur/eigenaar Eutychia BV.

Over de Hersenstichting
De Hersenstichting zet alles op alles om hersenen gezond te houden, hersenaandoeningen te genezen en patiëntenzorg te verbeteren. Om dit te bereiken laten we onderzoek doen, geven we voorlichting en voeren we vernieuwende projecten uit.

Bron: Hersenstichting