zorgwoningen ouderen - bouw appartementencomplex

Om de huidige woningcrisis het hoofd te bieden is beschikbaarheid van goede en duurzame ouderenhuisvesting de sleutel. Dat stelt zorgvastgoedadviseur CBRE in het rapport ‘Zorgvastgoed op cruciaal kruispunt’. Het rapport, dat verscheen op 13 september, concludeert dat de mogelijkheid voor ouderen om door te stromen naar zorgwoningen of levensloopbestendige zelfstandige woningen de ‘prop’ uit de mobiliteit op de woningmarkt kan halen. Zo komen er vanzelf ook

In het rapport concludeert CBRE dat een op de drie nieuwe woningen geschikt moet zijn voor ouderenhuisvesting. Dat is de slotsom van onderzoek naar de toekomst van zorgvastgoed in Nederland. Dat komt neer op zo’n 433.000 nieuwe zorgwoningen in dertig jaar – een enorm aantal. “Het is zaak dat gemeenten quota instellen om dat getal te halen”, aldus CBRE.

Woningvoorraad aanvullen

Om de groeiende bevolking te kunnen huisvesten heeft Nederland vóór 2050 1,3 miljoen nieuwe woningen nodig. Volgens CBRE moet daarbij de focus liggen op ouderenwoningen. Bij die groep ligt de sleutel voor een gezonde doorstromingsdynamiek. Om daar de noodzakelijke voorwaarde van beschikbaar vastgoed voor te creëren, zouden sommige regio’s alleen nog maar kwalitatief goede (zorg)woningen gebouwd worden, aldus CBRE. Als voorbeelden gelden Zuid-Limburg, Friesland en Drenthe. Er zijn ook regio’s waar die verhoudingen heel anders liggen, zoals de regio Haaglanden. Daar zou 11% van de aan te vullen woningvoorraad voor de doelgroep ouderen volstaan.
Behalve meer levensloopbestendige woningen, zijn ook meer geclusterde woonfaciliteiten nodig, aldus CBRE. Daar kunnen zorgorganisaties 24-uurs zorg leveren.

Verduurzaming

Verduurzaming is een andere uitdaging die het rapport highlight. Dat is niet alleen relevant vanuit het perspectief van milieuzorg, maar ook met een economische urgentie: ‘Het verduurzamingsniveau van verpleeg- en verzorgingshuizen ligt nog ver achter op dat van sociale huurwoningen, kantoren en logistiek vastgoed. Daarbij is de verduurzamingsopgave onlangs een stuk voelbaarder geworden. Energielasten zullen gaan verdubbelen ten opzichte van 2019. De kans is groot dat veel verpleeg- en verzorgingshuizen negatieve cijfers gaan rapporteren, wat mogelijk ten koste gaat van hun kerntaak: zorg leveren.’

Belegging

CBRE kijkt naar beleggers voor de financiering van de verduurzaming van zorgvastgoed. Of, als het gaat om de uitbreidingsopgave, door in te spelen op de groeiende markt voor ouderenwoningen in het hogere segment.

>  Naar het rapport ‘Zorgvastgoed op cruciaal kruispunt’