IZA - foto ouderenzorg - verzorgster en oudere dame

Minister Ernst Kuipers van VWS is er vooralsnog niet in geslaagd de hele zorgsector achter zijn Integraal Zorgakkoord (IZA) te scharen. De bedoeling was dat dat woensdag 14 september alle betrokken zorggeledingen het IZA zouden ondertekenen. Kuipers zou daarop de plannen dan officieel kunnen presenteren op Prinsjesdag. Als dat niet lukt moet er verder onderhandeld worden, en daar ziet het naar uit. Belangrijke organisaties weigeren vooralsnog om mee te doen óf willen wel meedoen maar de steun daarvoor bij hun achterban ontbreekt.

Het  IZA is een document van 135 pagina’s met afspraken over de inrichting van de zorg voor de komende jaren. Het akkoord was de resultaat van onderhandelingen met een groot aantal zorgpartijen. Op 2 september kwamen zij tot het document dat zij aan hun leden of achterban voorleggen ter instemming.
Huisartsen, ouderenzorgorganisaties en verpleegkundigen tekenen het Integraal Zorgakkoord nog niet. Dat was de conclusie van een zorgbreed beraad dat werd ingelast op maandagavond 13 september.

Druk op accorderen IZA

Er is veel geïnvesteerd om de verschillende geledingen in de zorgsector ‘binnenboord te halen’ en het zorgakkoord te ondertekenen. Naar verluidt is er stevige druk uitgegaan van het ministerie van VWS en partijen als de Nederlandse Zorgautoriteit en het Zorginstituut.

Huisartsen: (nog) niet akkoord

Het bestuur van husartsenvereniging LHV, dat als onderhandelingspartner bij de totstandkoming van het IZA was betrokken, probeerde de eigen ledenraad te bewegen tot een fiat. De achterban is echter van oordeel dat er meer zekerheid moet zijn over de nieuwe tarieven voor avond- en weekenddiensten. Bovendien willen de huisartsen extra garanties van de zorgverzekeraars dat contracten ruimte bieden voor meer tijd voor patiënten.

Ouderenzorg: (nog) niet akkoord

Ook branchevereniging ActiZ van de ouderenzorg wil meer garanties van verzekeraars vooraleer het IZA te ondertekenen. Hoewel ActiZ in principe achter het IZA staat (vooral vanwege de extra ruimte voor wijkverpleging), kan van ondertekening pas sprake zijn ‘als de uitvoerbaarheid van de afspraken ook in 2023 is gegarandeerd’. Eerdere akkoorden die ruimte moesten geven aan de wijkverpleging hebben immers niet geleid tot een houdbare zorgpraktijk, omdat de tarieven van de zorgverzekeraars de wijkverpleging onvoldoende faciliteren.

Verpleegkundigen: (nog) niet akkoord

Beroepsvereniging V&VN (verpleegkundigen en verzorgenden) kan zich vinden in het IZA. Omdat echter de belangrijkste deelsector voor dit plan, de wijkverplegingspartijen, nog niet meedoen, heeft de V&VN besloten voorlopig ook niet te ondertekenen. Bij die afweging werd ook de afwijzing van de huisartsen betrokken. In een persbericht benadrukt de vereniging dat het om een integraal akkoord gaat, dat zijn doel alleen kan bereiken wanneer alle geledingen er vertrouwen in hebben.

Wél akkoord

Er is ook een aanzienlijke lijst van partijen die wél akkoord zijn met het IZA. Daaronder zijn bijvoorbeeld GGZ Nederland, de ziekenhuizen (zowel NVZ als NFU) en de Federatie Medisch Specialisten.

>  Lees hier de brief waarmee minister Kuipers op 8 september de Kamer informeerde