Centrum voor Interstitiële Longziekten (ILD) van het St. Antonius Ziekenhuis groeide in 10 jaar uit tot één van de grootste ILD expertisecentra in Europa.
Op 1 september 2005 werd prof. dr. Jules van den Bosch, longarts in het St. Antonius Ziekenhuis en grondlegger van het longtransplantatieprogramma in Nederland, benoemd tot de eerste hoogleraar Interstitiële Longziekten (ILD) in Nederland. Dit was tevens het begin van het centrum Interstitiële Longziekten (cIL) in het St. Antonius. Onder leiding van longarts prof. dr. Jan Grutters is het centrum de afgelopen 10 jaar uitgegroeid tot één van de grootste ILD expertisecentra in Europa.
Interstitiële longziekten (ILD) zijn zeldzaam. De term ILD is een verzamelnaam voor meer dan honderdvijftig verschillende longaandoeningen die te maken hebben met de longblaasjes en de ruimte ertussen (het interstitium). De meest voorkomende en bekende vormen zijn sarcoïdose en longfibrose. In totaal hebben naar schatting ongeveer 20.000 mensen in Nederland een interstitiële longziekte. Het kan veroorzaakt worden door het inademen van schadelijke stoffen, zowel beroepsmatig als in de hobby sfeer, maar ook kan de oorzaak onbekend blijven. Mede door de zeldzaamheid is het ontwikkelen van geschikte therapie lastig. Mensen die een interstitiële longziekte treft  worden benauwd, moe en kunnen veel  minder goed functioneren met ook grote gevolgen voor de kwaliteit van leven. Vaak leidt dit tot onzekerheid en het roept veel vragen op. Centralisatie van de zorg rondom interstitiële longziekten en het opbouwen van expertise rondom deze aandoeningen is daarom essentieel.
Het multidisciplinaire team van het Centrum voor Interstitiële Longziekten in het St. Antonius Ziekenhuis verzorgt topzorg op het gebied van interstitiële longziekten  en is een vraagbaak voor veel collega’s in het hele land en daarbuiten. Het onderzoek naar interstitiële longziekten binnen het St. Antonius Ziekenhuis onder leiding van  dr. Coline van Moorsel, moleculair bioloog, staat hoog op de internationale ladder en draagt bij aan de ontwikkeling van richtlijnen. Het Centrum voor Interstitiële Longziekten verzorgt na- en bijscholing en is aangesloten bij allerlei (inter)nationale  beroepsorganisaties. Tevens wordt er nauw samengewerkt met (inter)nationale patiëntenorganisaties en meegewerkt aan de ontwikkeling van informatiemateriaal en voorlichting voor patiënten. Het netwerk is groot, de lijnen zijn kort!