Maandagochtend 7 september arriveerden  vijf studenten uit Singapore, vergezeld door een van hun docenten, bij Hogeschool Leiden.
Het betekende de start voor hun vervolg van het Lions Exchange project dat ze in maart van dit jaar in Singapore zijn gestart.
Wat is het Lions Exchange project?
Hogeschool Leiden heeft sinds bijna een jaar een samenwerking met verschillende Polytechnics in Singapore, de zogenoemde Lions Exchange. Eén van de eerste pilots was eind februari, begin maart van dit jaar met de Singaporese Ngee Ann Polytechnic. Toentertijd reisden vijf studenten van het Honoursprogramma af naar Singapore om aldaar met vijf studenten van dit onderwijsinstituut samen te werken aan een project van één week. Deze week, een Challenge Week, stond in het teken van vergrijzing, een onderwerp dat niet alleen van belang is voor Nederland. Het is ook van groot belang voor de stadsstaat Singapore. Op dit moment heeft tien procent van de bevolking de leeftijd van 65 of hoger bereikt en in 2030 loopt dat op naar 20 procent. Een belangrijk onderwerp om daar samen met Nederlandse studenten aan te werken.
Studenten bedenken oplossing voor sociale omgeving ouderen Singapore
De vraagstelling in maart 2015 was “hoe kunnen ouderen in Singapore hun sociale omgeving gebruiken om meer zelfstandig en zelfredzaam te zijn of te blijven?” De oplossing die in één week tijd werkt gevonden was een hernieuwde invulling te geven aan de “community centers” in Singapore. Deze vorm van buurthuizen zijn goed geoutilleerd maar worden helaas weinig benut. De oplossing die de twee teams studenten gezamenlijk vonden lag vooral in het stimuleren van allerlei activiteiten die ouderen daar kunnen uitvoeren voor hun eigen plezier en gezondheid, en tegelijk activiteiten die voor families en de buurt nut hebben.
paragraaf-challenge-in-leiden
Inmiddels hebben de Singaporese studenten verder gewerkt aan hun oplossing. Ze hebben verschillende stakeholders geïnterviewd om de juiste snaar te pakken te krijgen om hun idee te kunnen implementeren. Daarnaast hebben ze met ouderen gesproken en daar een video van samengesteld. Hun bevindingen leggen ze vast in een website: sgsilverlining.wordpress.com.
Deze week zijn de vijf studenten uit Singapore in Nederland. Een team van studenten van verschillende opleidingen van Hogeschool Leiden, uitgebreid met alumnus, werken nu samen met de studenten uit Singapore aan de vraag wat de verschillen en overeenkomsten zijn in de ouderenzorg om klaar te zijn voor de grote demografische vergrijzingsverandering. De Nederlandse studenten zijn Loes van Houten (zorg), Bernd Oostrum (techniek), Annemijn Vos (management en bedrijf), Dennis Keirsgieter (techniek) en Wilco Mellema (alumnus).
De start: uitwisselen van de status van het project
Op maandagochtend zijn de studenten gestart met het uitwisselen van de status van het project. Vervolgens kregen ze college van Dick Wijkstra en Marlou Wallast over het zorgstelsel in Nederland en specifiek de zorg en problematieken rond ouderenzorg. In de middag, na een Hollandse lunch bij stadscafé De Werff, zijn ze het historische centrum in gegaan met een “omgekeerde speurtocht” om daarmee nog meer vragen te ontwikkelen die ze deze week verder te lijf kunnen gaan.
Foto: Maandagavond was er een bijzonder ontspannen en gezellig welkomstdiner. Het etentje was tegelijkertijd een reünie: de Nederlandse studenten die in maart meededen kwamen van hun stage direct naar Leiden om mee te kunnen eten. Ook een aantal andere studenten van Hogeschool Leiden vergezelden de teams die avond.