De manier waarop zorgverleners met patiënten communiceren verandert in een hoog tempo.
Naast een fysiek bezoek aan het spreekuur en bellen met de dokter is er een toenemende behoefte aan een online communicatiemedium. Jan Pieter Dijkstra, de nieuwe commercieel directeur van Z-Netwerken, kiest daarom voor Doktr.nl.
Doktr.nl
Doktr.nl is een veilig digitaal spreekuur, waarbij zorgverleners en patiënten via tekstberichten eenvoudig communiceren, zonder dat ze beiden tegelijkertijd online beschikbaar hoeven te zijn. Door gebruik te maken van tekst wordt de informatie goed en duidelijk vastgelegd, en  is daarom altijd terug te vinden.
De patiënt kan vanuit thuis, online, in eigen tijd, gesprekken voeren met zijn/haar zorgverleners. Vanuit één applicatie wordt er gecommuniceerd met alle (op Doktr.nl) aangesloten zorgverleners (bijvoorbeeld arts, huisarts, fysiotherapeut of apotheker). Het gespreksdossier bevat alle informatie die is uitgewisseld over de diagnose en behandeling van de patiënt. De informatie kan via een koppeling middels ZorgMail eenvoudig en automatisch worden uitgewisseld met andere EPD’s.
Volgens Jan Pieter Dijkstra is Doktr.nl de nieuwe standaard voor de communicatie tussen hulpverlener en patiënt en tussen hulpverleners onderling. ‘Doktr.nl is een product waar patiënt en zorgverlener samen beter van worden. Het maakt communicatie tussen arts en patiënt tijd en plaats onafhankelijk, is altijd terug te lezen en 24/7 online beschikbaar. Slimme toepassingen in Doktr.nl maken het compleet. Zo kan gestandaardiseerde informatie, zoals vragenlijsten, voor meervoudig gebruik opgeslagen kunnen worden, maar ook bestaan er diverse mogelijkheden tot het inplannen van gesprekken en is er de mogelijkheid documentatie uit te wisselen of zelfs foto’s en andere bijlagen.’
Dijkstra benadrukt dat Doktr.nl voor zowel de huisarts als de patiënt tijdwinst oplevert. ‘Sterker nog, via de vergoeding voor e-consulten is Doktr.nl snel terug te verdienen. Het belangrijkste is dat de communicatie tussen de arts en patiënt gaat verbeteren. Daar komt bij dat alle gesprekken in een beveiligde omgeving worden opgeslagen.’
Nieuwe ontwikkelingen
Bij het werken met Doktr.nl staat de gebruiker centraal. Of het nu is voor 1-op-1 overleg of multidisciplinaire setting; Doktr.nl kan als communicatietool gebruikt worden. In tegenstelling tot beeldbellen en telefonie is Doktr.nl plaats en tijd onafhankelijk (a-synchrone communicatie). De zorgverlener kan de beantwoording van vragen in de dagelijkse routine inpassen of bijvoorbeeld overdragen aan de praktijkassistente. Ook kan Doktr.nl worden  ingezet voor een gezamenlijk behandeltraject met meerdere zorgverleners, behandelaars en mantelzorgers.
Het werken met een communicatiemiddel  als Doktr.nl betekent volgens Jan Pieter Dijkstra wel dat de zorgverlener anders gaat  werken. ‘Zijn of haar werkproces wordt anders ingericht, omdat een deel van de communicatie online plaats zal vinden. Z-Netwerken ondersteunt hierbij met handleidingen, bijeenkomsten of eventueel een individuele benadering van de zorgverlener.
Z-Netwerken Nederland
Z-Netwerken Nederland, afgekort ZNN, ondersteunt hulpverleners bij vraagstukken rondom zorgcommunicatie. Het bedrijf, dat gevestigd is in Culemborg, verzorgt de EDI-communicatie voor ongeveer 35-40% van de Nederlandse markt en is daarmee de grootste reseller  van Zorgmail; de standaard in gegevensuitwisseling tussen zorgverleners.
De afgelopen periode heeft haar ZNN haar productportfolio uitgebreid met producten als de Medworq Formulieren App en Doktr.nl. Doktr.nl is een product van Medworq, het bedrijf waarmee ZNN op meerdere vlakken intensief samenwerkt. Het bedrijf ZNN begeleidt klanten met een professionele servicedesk, een salesorganisaties die frequent klanten bezoekt en productdeskundigen. De wensen van de klanten worden vertaald en besproken met het ontwikkelteam.
Andere doelgroepen
Het product is ook in te zetten bij andere hulpverleners. Dijkstra geeft aan dat apothekers het kunnen gebruiken in de communicatie met de medisch specialist. ‘Om een medisch specialist te bereiken via de telefoon is de apotheker soms wel meer dan een uur kwijt. Natuurlijk moeten er tussen de hulpverleners goede afspraken gemaakt worden over de responsetijden. Een andere toepassing is het inzetten van mantelzorgers. Stel de patiënt is niet goed in staat om te communiceren met de arts. De mantelzorger kan dan via Doktr.nl de communicatie overnemen. En, wat erg professioneel oogt, is dat Doktr.nl in de huisstijl van de hulpverlener gepresenteerd kan worden. Dit geeft de patiënt nog meer de zekerheid dat hij/zij zich in een vertrouwde omgeving bevindt.’
Kennismaken
Dijkstra popelt om alle huisartsen in 2016 kennis te laten maken met dit product. ‘Met Doktr.nl heeft ZNN een nieuw product in haar portfolio wat een échte aanvulling is op de dagelijkse praktijk én wat past bij actuele ontwikkelingen in de zorg in Nederland. Daarom zullen we in 2016 Doktr.nl aanbieden aan onze klanten, inclusief een vrijblijvende proefperiode, zodat ze zelf ook kunnen kiezen.’
Bron: Z-Netwerken