Het ziekenhuis anno nu is zeer afhankelijk van communicatie- en informatievoorziening en daarmee van een robuust netwerk. Zo’n netwerk aanleggen en onderhouden is geen sinecure. Storingen kunnen voorkomen; en doen dat dus ook..

In april van dit jaar was dit het geval in het Amphia Ziekenhuis in Breda. Een gevolg: artsen konden niet bij het elektronisch patiëntendossier. En dat kan de veiligheid van patiënten in gevaar brengen. De vraag nu is niet zozeer of netwerkstoringen in zo’n complexe omgeving te voorkomen zijn, maar hoe de kans erop te verkleinen en de impact te minimaliseren. FMT sprak hierover met Wim Coenen, CTO bij Vosko, een bedrijf dat netwerk- en ICT-diensten levert aan onder meer ziekenhuizen en zorginstellingen.

Storingen voor 80% mensenwerk
Coenen valt meteen met de deur in huis: “80% van alle netwerkstoringen worden veroorzaakt door mensen, door menselijk handelen. Dat is uiteraard meestal niet expres, maar wel een feit.” Dat is ook niet zo gek, want netwerken – zeker die in ziekenhuizen – zijn behoorlijk complex. Een foutje is zo gemaakt. Bij iedere systeemwijziging, bijvoorbeeld als een nieuwe applicatie gekoppeld moet worden, of bij een wijziging in de configuratie van een applicatie, dienen de netwerkinstellingen aangepast te worden. En iedere wijziging kan gevolgen hebben.

“Hebben we het over netwerkstoringen”, vervolgt Coenen, “dan zijn er kortgezegd twee type storingen: storingen aan het netwerk zelf, en storingen die worden toegeschreven aan het netwerk, maar die in werkelijkheid elders liggen. In beide gevallen kan het gevolg zijn dat mensen geen toegang hebben tot bepaalde informatie.”

Monitoring op afstand
In beide gevallen moet er dus ook een oplossing komen en snel. Monitoring op afstand kan daarbij helpen. Coenen: “Als netwerkbeheerder kunnen we op afstand meekijken en in veel gevallen meteen zien wat er aan de hand is. Wat we dan direct doen is een back-up systeem activeren. Dat is de eerste stap. Daarna rukken we uit om de storing op locatie op te lossen. Hiervoor zijn tools en meetinstrumenten beschikbaar waarmee we de bron snel kunnen detecteren. Daarmee is het probleem uiteraard nog niet opgelost, maar de meeste storingen moeten echt binnen enkele uren verholpen kunnen zijn.”

Monitoring op afstand is een grotendeels geautomatiseerd en continu proces. Met behulp van alarmsystemen is het zelfs mogelijk om storingen te voorkomen, door in te grijpen voordat het misgaat. Preventief dus. “Een fout bij het wijzigen van een applicatieconfiguratie is bijvoorbeeld – ook op afstand – al terug te draaien. Vaak nemen we in zo’n geval ook contact op met de klant om advies te geven.”

De complexiteit uitgelegd
“Ziekenhuizen zijn als het gaat om (computer)netwerken veruit de meest complexe omgevingen die er zijn”, zegt Coenen. “Dat komt onder meer door de enorme hoeveelheid koppelingen in dat netwerk en door het belang van de informatiestromen.” Een ziekenhuisnetwerk is veel meer dan ICT. Het bevat een groot aantal verschillende systemen en applicaties waaronder ook telefonie, TV, picture-archiving, domotica, betaalsystemen, bewakingscamera’s en ga zo maar door. Aan dit complexe netwerk is zowel (ver)oude(rde) apparatuur – nog gebaseerd op ‘oude’ software of configuraties, of op protocollen die niet langer gangbaar – gekoppeld, alsook gloednieuwe technologieën die werken op basis van de nieuwste software. “Al die zaken samen, moeten desondanks werken en aangesloten zijn op dat ene netwerk. En dat is wat het zo complex maakt.” Ofwel: de diversiteit is enorm en de gemene deler is dat alles afhankelijk is van een netwerk dat werkt.

Ondanks die complexiteit is het zeker te doen, zegt Coenen. “Ook een complex ziekenhuisnetwerk is zo in te richten dat de veiligheid van informatie en van het netwerk zelf gegarandeerd is.” Dat vereist wel wat. We zetten wat tips op een rij:

Goedkoop is duurkoop
Werk samen met de beste fabrikanten. “Ik ga hier geen namen noemen”, zegt Coenen, “maar in onze ogen zijn slechts twee fabrikanten van netwerkproducten goed genoeg.” Daar is wel een prijskaartje aan verbonden: een robuust netwerk aanleggen en onderhouden is gewoonweg niet goedkoop. Dat is voor ziekenhuizen op het eerste gezicht – het is immers gemeenschapsgeld – een lastige afweging. Volgens Coenen is in dit geval het antwoord altijd “goedkoop is duurkoop.”

De vlucht van draadloos
Zorg voor bekabelde toegang tot informatie. Draadloze communicatie neemt ook in ziekenhuizen een enorme vlucht. Bijvoorbeeld voor het ophalen van medische gegevens op de handheld van de specialist aan het bed van de patiënt, of op een COW (Computer on Wheels). Coenen: “In het geval van draadloze netwerken adviseren we ziekenhuizen om deze uiteraard wél te gebruiken – en wifi goed in te meten en te regelen – maar om er ook voor te zorgen dat bekabeling mogelijk is. Kortom: zorg ervoor dat deze devices bij storingen bekabelde toegang kunnen krijgen, zodat de (patiënt)informatie ten alle tijden beschikbaar is.”

Extern datacenter
Plaats minimaal één datacenter extern. De gevolgen van geen toegang hebben tot informatie kunnen beperkt worden door een datacenter extern te plaatsen. Coenen: “Informatie extern (laten) beheren, bijvoorbeeld bij zogeheten housing providers is voor ziekenhuizen aan te raden. Het is slim en het is handig, bijvoorbeeld in het geval van brand op de eigen locatie, of bij een verhuizing, verbouwing of fusie. In al die gevallen is de informatie gewoon beschikbaar, want veilig opgeslagen op servers elders. Het koppelen van informatie aan een nieuwe partij, bij fusies bijvoorbeeld, is dan ook zo gebeurd.”

Een robuust netwerkhart
“Zorg dat het hart van het netwerk robuust is.” Dit geldt niet alleen voor ziekenhuizen maar is vooral een advies aan fabrikanten en leveranciers. “Een robuust netwerk vraagt om een betere technologie dan bijvoorbeeld ethernet”, meent Coenen. Ethernet en Wi-Fi zijn nodig om systemen en randapparatuur op het netwerk aan te sluiten, maar voor het hart van dat netwerk zijn technieken beschikbaar die veel meer robuustheid, schaalbaarheid en beheerefficiëntie bieden. “Een voorbeeld is een zogeheten Network Fabric. Wij helpen fabrikanten bij het ontwikkelen van zulke technologieën en innovaties en bieden ze tevens de mogelijkheid om hun systemen te testen in een speciaal hiervoor ingericht lab.”

Ten slotte, redundantie. Voer alles dubbel uit. Dat wil zeggen: zorg ervoor dat het hele netwerk – alle bekabeling, alle apparatuur – dubbel wordt of is aangelegd. “Dat geeft zekerheid.”

Mensenwerk
Netwerken in ziekenhuizen zijn zeer complex. Zelfs het meest robuuste netwerk kampt weleens met storingen. De kans hierop is te verkleinen door de juiste maatregelen te treffen en ervoor te zorgen dat informatie zo veel en vaak mogelijk wél beschikbaar is en blijft. Storingen in computernetwerken zijn niet voor 100% uit te bannen. Het blijft immers mensenwerk.

Tekst: Floor Scholten

Dit artikel is verschenen in FMT Gezondheidszorg/editie 5 -2016.