Van 31 oktober t/m 9 november 2016 organiseert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, het ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en het ministerie van Economische Zaken i.s.m. de Task Force Health Care en het postennetwerk een Economische Missie naar Australië en Nieuw-Zeeland voor de Nederlandse starters, kennisinstellingen en ondernemers.

De Task Force Health Care is primair verantwoordelijk voor de organisatie van het Life Sciences & Health programma gedurende de missie.

Kansen Australië
Australië kent een zeer open, handelsgerichte markt. Het land onderhoudt sterke banden met de ASEAN landen en geldt als een regionale hub. Binnen de Australische gezondheidszorg neemt met name eHealth een prominente plaats in. Ook op het gebied van smart cities / smart logistics is flink geïnvesteerd in de afgelopen 5 jaar, wat tot een grote toename van zowel publieke als private initiatieven heeft geleidt. Zoals veel andere Westerse landen krijgt ook Australië steeds meer te maken met vergrijzing en liggen er veel kansen op het gebied van verduurzaming van de gezondheidszorg en de zorg infrastructuur.

Kansen Nieuw-Zeeland
De Nieuw-Zeelandse overheid heeft eerder dit jaar aangekondigd dat betere zorg een hogere prioriteit krijgt. Er zal daarom de komende jaren maar liefst $NZ 16,1 miljard geïnvesteerd worden in de zorgsector. Bovendien zal de regering, bovenop de verhoging van de zorguitgaven in 2016/2017,  ruim $NZ 2 miljard extra investeren in de zorgsector tot aan 2020. Kansen in de Nieuw-Zeelandse gezondheidszorg liggen met name op het gebied van ziekenhuisbouw- en inrichting, eHealth en de thuiszorgsector.

Wat biedt de missie u?
Deze unieke missie biedt u een uitstekende gelegenheid om zowel in collectief verband alsmede individueel in contact te komen met zakenpartners, ziekenhuizen en andere relevante zorg partijen in Australië en Nieuw-Zeeland. Hieronder enkele zaken die u kunt verwachten tijdens de missie:

  • Een inhoudelijk Healthcare Seminar in beide landen;
  • Collectieve Bezoeken aan relevante partijen zoals ziekenhuizen, overheid en zakenpartners;
  • Netwerkrecepties en/of Holland Trade diners in beide landen;
  • Individuele Matchmaking met speciaal voor u geselecteerde relevante partners;
  • Aanwezigheid van een LSH sectorspecialist die u begeleidt gedurende de missie;
  • Kennisdeling en kruisbestuiving met gelijkgestemde Nederlandse LSH partijen in de delegatie.

 Voor wie is deze missie interessant?
Het Life Sciences & Health programma is interessant voor bedrijven, kennisinstellingen en zorginstellingen die zich met name (maar niet uitsluitend) richten op:

  • Mobiliteit & Vitaliteit: Producten en diensten op het gebied van preventie, mentale gezondheidszorg, ouderenzorg, revalidatie, thuiszorg, beweging en fysiotherapie;
  • Ziekenhuisontwerp, -bouw en -inrichting: Producten en diensten m.b.t. het ontwerp, project management, bouw, inrichting, beheer, gebruik en onderhoud van ziekenhuizen en zorginstellingen;
  • Medische Hulpmiddelen en Apparaten: Apparaten en hulpmiddelen t.b.v. medische zorg, onderzoek en behandelingen;
  • E-Health oplossingen: Producten en diensten m.b.t. informatie- en communicatie systemen en andere oplossingen voor ziekenhuis en gezondheidszorg automatisering en digitalisering.

Kosten & voorwaarden deelname
Deelname kost € 950,- per bedrijf (maximaal 2 deelnemers). Voor extra deelnemers betaalt u € 475,- per persoon. Om de deelname van vrouwelijke ondernemers te stimuleren geldt voor deze specifieke doelgroep tot medio maart 2017 een korting van 50% op de deelnemersbijdrage. Reis- en verblijfskosten zijn voor eigen rekening.

Aanmelding
U kunt zich vóór 1 september 2016 aanmelden voor deze missie via RVO.nl. Voor informatie kunt u contact opnemen met Peter Post, telefoon +31 (0) 70 2199 004 of mail  peter.post@tfhc.nl

Bron: TFHC