conferentie ARCH22 beeldmerk

De organisatie van de conferentie ARCH22 – het uitgestelde ARCH21 – heeft haar congresdatum bekendgemaakt en belangstellenden uitgenodigd een abstract in te dienen. Deze vijfde ARCH-conferentie zal plaatsvinden van 22 tot 24 augustus 2022 in Delft en Rotterdam. Het conferentiethema luidt ‘Enabling health, care and well-being through design research’. De voertaal van dit internationale congres is Engels.

De ARCH-conferenties verbinden wetenschappers, ontwerpers en adviseurs in het domein zorgarchitectuur. ARCH22 is ook een gelegenheid om de nieuwe ziekenhuisomgeving van het Erasmus MC te zien en te leren van de evaluatiestudies die hier zijn uitgevoerd.

Kernthema’s

De centrale onderwerpen van ARCH22:

 1. Integratie van behoeften – inclusief, geïntegreerd ontwerp gericht op gezondheid, zorg en welbevinden;
 2. Zorgarchitectuur en veranderingen – toekomstbestendigheid, weerbaarheid en aanpasbaarheid van ontwerpen en bestaande gebouwen (voor, tijdens en na de recente pandemie); en
 3. Betrokkenheid – co-creatie, co-design, ontwerp en stakeholder processen.

Onderdeel van de conferentie is een workshop gericht op onderzoeksmethoden en – kwaliteit binnen het domein van de zorgarchitectuur. De conferentie wordt afgesloten met enkele studietours waarbij vernieuwende projecten in Nederland worden bezocht.

Call for papers

Er is nog ruimte om abstracts in te dienen voor ARCH22.  abstract te sturen. Dat kan desgewenst ook een in 2020 voor ARCH21 ingediend abstract zijn. Op de ARCH-website

Op onze ARCH-website staat meer informatie over deze call for papers. Door het LinkedIn account van ARCH22 te volgen blijft u geïnformeerd over de conferentie en de voorbereidende webinars  in november 2021 en februari 2022.

Organisatie

De conferentie ARCH22 is een samenwerkingsverband van:

 • TU Delft Faculteit Bouwkunde
 • Erasmus MC
 • AM_A Andrea Möhn architecten
 • EGM architecten
 • Gortemaker Algra Feenstra architecten
 • Wiegerinck
 • Chalmers Department for Architecture and Civil Engineering
 • NTNU Department for Architecture and Planning