Ten opzichte van 2013 waren er in Nederland in 2014 10% meer gevallen van euthanasie en hulp bij zelfdoding. In 5 jaar is het aantal verdubbeld. Dat stelt Datagraver.com.

Aantal geregistreerde euthanasiegevallen naar type 2001-2014
In 2009 waren er ruim 2600 euthanasiegevallen. In 2014 waren er dat 5306. Een ruime verdubbeling.
Dit valt op te maken uit het laatste jaarverslag van de Regionale Toetsingcommissies Euthanasie.
Na een lichte afname sinds eind jaren negentig, is er sinds 2006 een duidelijke opwaartse trend.
Meer informatie
Bron: Datagraver.com