Patiënten willen steeds meer de regie hebben over het eigen zorgproces.

Over de juiste informatie beschikken is daarin cruciaal. De Nederlandse Vereniging vanZiekenhuizen (NVZ) onderzoekt hoe zij ziekenhuizen en categorale instellingen kan ondersteunen om medische gegevens versneld toegankelijk te maken voor de patiënt. Het uitgangspunt is: in 2020 hebben alle Nederlanders digitaal toegang tot hun eigen medische gegevens.

Volgens de NVZ is dit haalbaar, als de ziekenhuizen met de juiste begeleiding en stimulering hier prioriteit aan geven. Dit vergt grote investeringen in ICT, tijd en inzet van zorgprofessionals. Uiteindelijk doel is aansluiting op het Persoonlijk GezondheidsDossier (PGD) waarmee de patiënt een compleet beeld heeft van zijn medische en gezondheidsinformatie. Minister Edith Schippers (Volksgezondheid): ‘De patiënt is eigenaar van zijn eigen gegevens. Toegang daartoe moet vanzelfsprekend zijn. Het zorgt voor het goede gesprek in de spreekkamer en maakt samen beslissen beter mogelijk, waardoor therapietrouw en een succesvolle behandeling toenemen. Ik wil dit graag samen met de NVZ aanpakken.’

eHealthweek
Tijdens de eHealthweek is de minister te gast bij BNR nieuwsradio in het programma Zaken doen met. Hierin spreekt zij zich positief uit over de plannen de NVZ aan het ontwikkelen is. Beluister het programma, de minister is aan het woord tussen de 26e en 45e minuut.

Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling Patiënt & Professional (VIPP)
In februari maakte NVZ-Voorzitter Yvonne van Rooy bekend in gesprek te zijn met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over het investeren in ICT-ontwikkelingen. Onder de noemer VIPP werkt de NVZ dit in een programmaplan uit. Na de zomer volgt gedetailleerde informatie over het vervolg.

Bron: NVZ