Het Catharina Ziekenhuis heeft in 2015 opnieuw meer patiënten behandeld die complexe zorg nodig hebben dan het jaar ervoor. Door de concentratie van zorg verwijzen andere ziekenhuizen in de regio patiënten met complexe aandoeningen vaker door naar het Catharina Ziekenhuis, waardoor in het ziekenhuis de complexiteit en de zwaarte van de behandelingen elk jaar toenemen. Dat blijkt uit de jaarrekening en het jaarverslag over 2015 die het ziekenhuis heeft gepubliceerd. Het ziekenhuis heeft 2015 afgesloten met een financieel resultaat van € 11,0 miljoen op een omzet van € 413,3 miljoen. Het weerstandsvermogen steeg verder naar 25,0%.

Piet Batenburg, voorzitter van de Raad van Bestuur kijkt terug op een goed jaar voor het Catharina Ziekenhuis, maar wijst er ook op dat het ziekenhuis de komende jaren voor een grote uitdaging staat. “Het Catharina Ziekenhuis is een financieel gezond ziekenhuis en wil dat ook in de toekomst blijven.” Batenburg verwacht dat de opbrengstenkant verder stagneert, terwijl de kosten wel verder doorstijgen. De kosten stijgen door de eerder genoemde toename van patiënten met complexe aandoeningen, nieuwe technische ontwikkelingen en hogere kwaliteitseisen. Tegelijkertijd wordt de financiële ruimte door de overheid via de zorgverzekeraars beperkt. “Een ziekenhuis met op onderdelen een semi-academisch profiel zoals het Catharina Ziekenhuis mist daarbij aanvullende financiering voor de complexe behandelingen die academische ziekenhuizen wel hebben,” aldus Batenburg.

Om de komende jaren financieel gezond te blijven én te kunnen blijven investeren in kwalitatief goede zorg en innovatie is het Catharina Ziekenhuis eind 2015 een besparingsprogramma gestart. Onder de naam SLIM FIT wil het ziekenhuis de komende drie jaar structureel 24 miljoen euro besparen. Met SLIM FIT wil het ziekenhuis de zorg ‘slimmer’ organiseren waardoor het ziekenhuis ook in de toekomst financieel ‘fit’ blijft. Doel van het ziekenhuis is om elk jaar geld over te houden dat geïnvesteerd kan worden in de zorg. Om de doelstelling te realiseren wordt in het hele ziekenhuis naar mogelijke besparingen gekeken. Dat loopt uiteen van overhead en inkoop tot het anders inrichten van zorgprocessen. Bij het ontwikkelen van nieuwe plannen staat het behoud van kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg voorop. Sommige kostenbesparingen verbeteren de kwaliteit van de zorg aan de patiënt, bijvoorbeeld door slimme maatregelen te nemen om processen te stroomlijnen, waardoor minder inzet van mensen en middelen nodig is. Het besparingsprogramma zal de komende twee jaar gevolgen gaan hebben voor de werkgelegenheid in het ziekenhuis.

Bron: Catharina Ziekenhuis