ISBW - banner - foto van vrouw in kantoorgang met ISBW-logo

De zorgsector stond de afgelopen jaren in de spotlights. Iedereen heeft gezien hoe belangrijk het werk van zorgverleners is. En hoe hard deze mensen elke dag werken door de hoge druk op de zorg in combinatie met een tekort aan personeel. Als zorgmanager heb je hiermee te dealen. Het is iedere dag opnieuw een uitdaging om de juiste zorg te bieden. Ondertussen dienen de volgende ontwikkelingen zich alweer aan. Dat vraagt om een nieuwe aanpak en nieuwe vaardigheden. Wat er precies van je wordt verwacht, zet ik in deze blog op een rij.

Het realiseren van een betrokken en gemotiveerd team
Zonder zorgpersoneel geen zorg. De realiteit is echter dat het binden en boeien van zorgmedewerkers lastiger is dan ooit. De tekorten op de arbeidsmarkt zijn torenhoog. Hetzelfde geldt voor de werkdruk. Zorginstellingen zitten in een vicieuze cirkel: zolang er geen nieuw talent wordt aangetrokken, blijft de werkdruk hoog. En als de werkdruk hoog blijft, is het lastig om nieuw talent aan te trekken en huidig personeel binnen te houden.

Met duurzame inzetbaarheid en aantrekkelijk werkgeverschap kun je personeel vinden en binden en deze vicieuze cirkel doorbreken. Als zorgmanager is het belangrijk om je hierop te richten. Duurzame inzetbaarheid bereik je met het continu monitoren, op peil houden en verbeteren van de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van medewerkers. In combinatie met het creëren van goede interne werkomstandigheden, werk je zo aan aantrekkelijk werkgeverschap.

Continuïteit van zorg bieden in een steeds veranderende situatie
Daarnaast heb je te maken met ontwikkelingen binnen de zorg. Verschillende trends zijn door de coronapandemie in een stroomversnelling gekomen. Deze luiden een nieuwe manier van werken in. De twee belangrijkste trends zijn zelforganiserende teams en zorg op afstand.

Met name in ouderen- en thuiszorgorganisaties wordt steeds vaker gewerkt met zelforganiserende teams waarbij de zorgmanager aan de zijlijn staat. Het team is zelf verantwoordelijk voor de dagelijkse organisatie. Medewerkers krijgen er hierdoor taken bij en dragen meer verantwoordelijkheid, terwijl je als manager niet langer stuurt, maar coacht. Daarbij moet je op zoek naar de balans tussen vertrouwen en loslaten enerzijds en betrokkenheid anderzijds.

Wat ook een andere manier van werken vraagt, is zorg op afstand. Dit is al jaren in ontwikkeling, maar kwam door de pandemie pas echt van de grond. E-consults, elektronische monitoring van patiënten op afstand of het gebruikmaken van slimme producten zoals medicijndispensers hebben hun intrede gedaan in het zorglandschap. Aan jou als zorgmanager de taak om het remote werken, met alles wat daarbij komt kijken,in goede banen te leiden.

Medewerkers begeleiden in nieuwe manieren van werken
Wat vragen deze nieuwe manieren van werken van jou als manager? Allereerst is het belangrijk dat je medewerkers coacht in tijden van verandering. Waar sommigen energie krijgen van verandering, is dit voor anderen juist spannend. Door als manager een coachende rol aan te nemen en medewerkers passende begeleiding te bieden, neem je iedereen mee in de verandering.

Aangezien medewerkers verschillend omgaan met verandering, is het belangrijk om de verbondenheid te bewaken. Zeker als medewerkers ook nog eens op afstand van elkaar werken. De binding in het team is belangrijk om ervoor te zorgen dat iedereen gemotiveerd is om kwaliteit van zorg te leveren, ook in tijden van verandering. Softskills als empathisch vermogen en luistervaardigheden helpen je om goede onderlinge relaties in stand te houden. Met een open mindset zorg je ervoor dat je meebeweegt en inspeelt op de dingen die op je pad komen. Pas vervolgens goede communicatieve vaardigheden toe om ook je team hierin mee te nemen.

Nieuwe managementvaardigheden eigen maken
Met de juiste vaardigheden krijg je je team in beweging om samen mee te gaan in de veranderingen en ontwikkelingen, zodat de continuïteit en kwaliteit van zorg gewaarborgd blijft. Focus dus niet alleen op je team en de zorg die jullie bieden, maar ook op jezelf. Er komt veel op je af en de juiste managementvaardigheden stellen je in staat om jouw team soepel een weg te laten vinden in nieuwe manieren van werken. Of je nu een beginnend of ervaren manager bent, het ontwikkelen van (nieuwe) vaardigheden is een must. Zo beschik je over de juiste basis om jouw zorgteam succesvol te managen.

 

Op vrijdag 24 juni gratis naar het Managers Event 2022 van ISBW! Het thema dit jaar is ‘Goede mensen behouden’.