Archieffoto Robotchirurgie. Foto: UMCG

Onderzoek in het Verenigd Koninkrijk onder 338 patiënten die geopereerd werden aan niet-gemetastaseerde blaaskanker, heeft laten zien dat robotchirurgie voor patiënten verschillende voordelen kan hebben. De postoperatieve verblijfsduur was twee dagen korter bij robotchirurgie. Daarnaast was er minder kans op bloedstolsels en waren er minder heropnames in de groep die robotchirurgie onderging, ten opzichte van de groep die een traditionele buikoperatie onderging. De studie is gepubliceerd in JAMA.

Bij een open buikoperatie werkt de chirurg direct op de patiënt en zijn grote incisies in huid en spierweefsel nodig. Bij robotchirurgie gebruikt de chirurg instrumenten op afstand, geholpen door een 3D-visualisatie. Dit is vaak minder fysiek belastend voor de chirurg zelf en de techniek is bovendien veel minder invasief voor de patiënt.

‘Veilige operatie met voordelen voor patiënt’

Professor John Kelly, hoogleraar oncologie aan de UCL’s Division of Surgery & Interventional Science en consultant-chirurg aan de University College London Hospitals Trust: “In deze studie wilden we vaststellen of robotchirurgie, in vergelijking met open chirurgie, het verblijf in het ziekenhuis verkortte, heropnames verminderde en leidde tot een betere conditie en kwaliteit van leven. Op alle punten werd dit inderdaad aangetoond.”Daarnaast was er een onverwachte uitkomst: bij patiënten die robotchirurgie ondergingen was er duidelijk minder sprake van bloedstolsels. Kelly: “Dit duidt op een veilige operatie waarbij patiënten profiteren van aanzienlijk minder complicaties, vroeger herstel van mobiliteit en een snellere terugkeer naar het normale leven.”

Opzet onderzoek

In het onderzoek werde 338 patiënten met niet-gemetastaseerde blaaskanker uit negen Britse ziekenhuizen in twee groepen verdeeld. 169 patiënten ondergingen robot-geassisteerde chirurgie om de blaas te verwijden en te reconstrueren. Nog eens 169 patiënten ondergingen een ‘traditionele’ blaasverwijdering.

Wat betreft de opnameduur in het ziekenhuis was de uitkomst van het onderzoek:

  • Gemiddeld verbleven de patiënten in de robotchirurgie-groep acht dagen in het ziekenhuis, de groep die de normale ingreep onderging bleef gemiddeld tien dagen.
  • Heropname binnen 90 dagen na de operatie was lager bij de robotchirurgie-groep: 21% versus 32% bij een reguliere blaasverwijdering.

‘Gouden standaard’

Professor Kelly concludeert: “Deze positieve bevindingen over robotchirurgie betwisten de staande ‘gouden standaard’ die nog steeds gevormd wordt door open ingrepen bij grote operaties.  We hopen dat alle patiënten die daarvoor in aanmerking komen in de toekomst de keuze voor robotchirurgie kunnen krijgen bij dit soort grote ingrepen.”

Bron: HealthEuropa